Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про громадянство України від 18.01.2001 № 2235-III ЗУ Про громадянство України - Закони України 2014

Про громадянство УкраїниСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та...


Статья 2. Принципи законодавства України про громадянство 

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах: 

1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства...


Статья 3. Належність до громадянства України 

Громадянами України є: 

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України; 

2) особи,...


Статья 4. Законодавство про громадянство України 

Питання громадянства України регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, міжнародними договорами України. 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,...


Статья 5. Документи, що підтверджують громадянство України 

Документами, що підтверджують громадянство України, є: 

1) паспорт громадянина України;  

{ Пункт 2 статті 5 виключено на підставі Закону N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }...


Статья 6. Підстави набуття громадянства України 

Громадянство України набувається: 

1) за народженням; 

2) за територіальним походженням; 

3) внаслідок прийняття до громадянства; 

4) внаслідок поновлення у...


Статья 7. Набуття громадянства України за народженням 

Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. 

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які...


Статья 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням 

Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року...


Статья 9. Прийняття до громадянства України 

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. 

Умовами прийняття до громадянства України є: 

1) визнання і дотримання...


Статья 10. Поновлення у громадянстві України 

Особа, яка припинила громадянство України, є особою без громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона...


Статья 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення 

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином...


Статья 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя 

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є громадянином...


Статья 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України 

Іноземець або особа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку громадянина України, набувають громадянство...


Статья 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них 

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з...


Статья 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства 

У разі визнання батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного...


Статья 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України 

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2508-IV ( 2508-15 ) від...


Статья 17. Підстави припинення громадянства України 

Громадянство України припиняється: 

1) внаслідок виходу з громадянства України; 

2) внаслідок втрати громадянства України; 

3) за підставами, передбаченими міжнародними...


Статья 18. Вихід з громадянства України 

Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. ( Частина перша статті 18...


Статья 19. Підстави для втрати громадянства України 

Підставами для втрати громадянства України є: 

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. 

...


Статья 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства 

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України...


Статья 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України 

Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо...


Статья 22. Повноваження Президента України 

Президент України: 

1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства...


Статья 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства 

Комісія при Президентові України з питань громадянства: 

1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України...


Статья 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо: 

1) встановлення належності до громадянства України відповідно до...


Статья 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України 

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження: 

1) встановлюють належність до громадянства України...


Статья 26. Оскарження рішень з питань громадянства 

Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.

{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }


Статья 27. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство 

Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та...


Статья 28. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осіб особами, які постійно проживають за кордоном 

Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ України у встановленому законом...


Статья 29. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство 

Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законами України. 

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає...