Про ідентифікацію та реєстрацію тваринСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) господарство - будь-яке місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини,...


Статья 2. Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин 

Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), цього Закону...


Статья 3. Сфера застосування Закону 

Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та...


Статья 4. Об'єкти ідентифікації та реєстрації тварин 

Об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози. 


Статья 5. Порядок ідентифікації та реєстрації тварин 

Для ідентифікації та реєстрації тварин: 

1) юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані: 

подавати для реєстрації...


Статья 6. Органи, що здійснюють державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин 

Державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики,...


Статья 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин належать: 

встановлення порядку надання споживачам продуктів тваринного походження повної та...


Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать: 

встановлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин,...


Статья 9. Органи нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин 

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 10. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин 

Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин надається для закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних...


Статья 11. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин 

Порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. 

...


Статья 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин 

Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється шляхом: 

укладення відповідних міжнародних договорів України; 

гармонізації...


Статья 13. Прикінцеві положення 

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.  

Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 4 червня 2009 року N 1445-VI...