Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про імміграцію від 07.06.2001 № 2491-III ЗУ Про імміграцію - Закони України 2014

Про імміграціюСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без...


Статья 2. Законодавство про імміграцію 

Питання імміграції регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що не повинні їм суперечити. 

Якщо міжнародним договором...


Статья 3. Правовий статус іммігранта 

Правовий статус іммігранта в Україні визначається Конституцією України, цим Законом, іншими законами України та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. 


Статья 4. Квота імміграції 

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції. 

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях...


Статья 5. Повноваження Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України: 

1) визначає порядок формування квоти імміграції ( 1983-2002-п ) і встановлює квоту імміграції на кожний календарний рік; 

2) визначає...


Статья 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції: 

1) організовує роботу з прийняття заяв разом із визначеними цим Законом документами щодо...


Статья 7. Повноваження дипломатичних представництв і консульських установ України 

Дипломатичні представництва і консульські установи України: 

1) приймають від осіб, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію разом з...


Статья 8. Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері імміграції 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників,...


Статья 9. Подання заяви про надання дозволу на імміграцію 

Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються: 

1) особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за...


Статья 10. Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію 

Дозвіл на імміграцію не надається: 

1) особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином,...


Статья 11. Порядок в'їзду іммігрантів в Україну і видачі посвідки на постійне проживання 

Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють довгострокову візу....


Статья 12. Підстави для скасування дозволу на імміграцію 

Дозвіл на імміграцію може бути скасовано, якщо: { Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

1) з'ясується, що його...


Статья 13. Вилучення посвідки на постійне проживання, виїзд і видворення за межі України 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, не пізніш як у тижневий строк надсилає копію рішення про скасування дозволу на імміграцію особі, стосовно...


Статья 14. Повторне подання заяви про надання дозволу на імміграцію 

Особа може повторно подати заяву про надання дозволу на імміграцію не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію чи його скасування. 

...


Статья 15. Оскарження рішень з питань імміграції, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб 

Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію, рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади, що...