Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про інформаційні агентства від 28.02.1995 № 74/95-ВР ЗУ Про інформаційні агентства - Закони України 2014

Про інформаційні агентстваСтатья 1. Визначення інформаційних агентств 

Інформаційними агентствами згідно з цим Законом є зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг. 

Під...


Статья 2. Гарантії свободи діяльності інформаційних агентств 

Свобода діяльності інформаційних агентств гарантується Конституцією України та чинним законодавством. 

Забороняється цензура інформації, поширюваної інформаційними...


Статья 3. Мова продукції інформаційних агентств 

Інформаційні агентства згідно із законодавством України про мови поширюють свою продукцію державною мовою, російською, іншими регіональними мовами або мовами меншин, а також іншими мовами,...


Статья 4. Законодавство про інформаційні агентства 

Законодавство України про інформаційні агентства складають Конституція України, закони України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про...


Статья 5. Діяльність інформаційних агентств 

Діяльність інформаційних агентств - це збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції. 

Випуск та...


Статья 6. Суб'єкти діяльності інформаційних агентств 

Суб'єктами діяльності інформаційних агентств є: 

засновник (співзасновники) інформаційного агентства; 

його керівник (директор, генеральний директор, президент та...


Статья 7. Статус і статут інформаційного агентства 

Інформаційне агентство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Інформаційне агентство діє на...


Статья 8. Основні види інформаційних агентств 

Основними видами інформаційних агентств є державні та недержавні інформаційні агентства України та іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва. 

...


Статья 9. Право на заснування інформаційних агентств 

Право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних...


Статья 11. Організаційно-правові форми інформаційних агентств 

Інформаційні агентства в Україні можуть мати будь-які організаційно-правові форми. 


Статья 12. Державна реєстрація інформаційних агентств 

Державній реєстрації підлягають усі інформаційні агентства та представництва іноземних інформаційних агентств, що засновуються або діють в Україні. 

Державна реєстрація...


Статья 13. Заява про державну реєстрацію інформаційного агентства 

У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства повинні бути зазначені: 

1) засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім'я, по батькові та необхідні дані паспорта...


Статья 14. Відмова в державній реєстрації інформаційного агентства та порядок її оскарження 

Реєструючий орган відмовляє у державній реєстрації інформаційного агентства у випадках, коли: 

1) назва інформаційного агентства, його програмна мета, основні цілі та напрями...


Статья 15. Державний реєстраційний збір 

За проведення державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного агентства справляється реєстраційний збір, порядок сплати та розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів...


Статья 16. Свідоцтво про державну реєстрацію інформаційних агентств 

Реєструючий орган у термін, визначений законодавством України, видає засновнику (співзасновникам) або їх представнику відповідні свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як...


Статья 17. Перереєстрація інформаційного агентства 

Перереєстрація інформаційного агентства проводиться реєструючим органом у порядку, встановленому для його реєстрації, в разі зміни: 

1) його назви; 

2) сфери...


Статья 18. Припинення діяльності інформаційного агентства 

Діяльність інформаційного агентства припиняється у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації: 

1) з ініціативи засновника...


Статья 19. Порядок вирішення спорів між співзасновниками 

Спори між співзасновниками інформаційного агентства вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.  

Р о з д і л IV 

СТАТУС...


Статья 20. Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.) інформаційного агентства 

Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.) є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує...


Статья 21. Журналіст інформаційного агентства 

Журналіст інформаційного агентства - це творчий працівник, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших...


Статья 22. Спеціаліст у галузі засобів комунікації 

Спеціалістом у галузі засобів комунікації є працівник інформаційного агентства, який на професійних засадах здійснює розповсюдження інформаційної продукції через засоби комунікації та несе...


Статья 23. Видавець (виробник) продукції інформаційного агентства 

Видавцем (виробником) продукції інформаційного агентства може бути як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва, який здійснює випуск (тиражування або виробництво) інформаційної продукції...


Статья 24. Розповсюджувач продукції інформаційного агентства 

Розповсюджувачем продукції інформаційного агентства може бути як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва - власник (користувач) засобу комунікації, через який він розповсюджує продукцію...


Статья 25. Споживачі продукції інформаційних агентств 

Споживачами продукції інформаційних агентств є громадяни, юридичні особи, державні органи України та інших держав, які на підставі відповідної угоди з інформаційними агентствами одержують їх...


Статья 26. Продукція інформаційного агентства 

Продукція інформаційного агентства - це матеріалізований результат його діяльності, призначений для розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб,...


Статья 27. Основні види продукції інформаційних агентств 

Основними видами продукції інформаційних агентств є: електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція. 

Інформаційні агентства мають право на випуск продукції, яка...


Статья 28. Вихідні дані продукції інформаційних агентств 

Кожен випуск продукції інформаційних агентств повинен містити такі вихідні дані: 

1) назву інформаційного агентства; 

1-1) відомості про засновника (співзасновників)...


Статья 29. Засоби комунікації та порядок їх використання 

Засобами комунікації є засоби розповсюдження продукції інформаційних агентств, такі як: друковані та екранні видання, радіо, телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), електричний та...


Статья 30. Відносини між інформаційним агентством та розповсюджувачем - власником (користувачем) засобу комунікації 

Основою відносин між інформаційним агентством та розповсюджувачем - власником (користувачем) засобу комунікації є договір. 

Розповсюджувач - власник (користувач) засобу...


Статья 31. Відносини інформаційних агентств з іншими учасниками інформаційних відносин 

Відносини інформаційних агентств з іншими учасниками інформаційних відносин будуються на основі Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та чинного законодавства України. 


Статья 32. Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію { Назва статті 32 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію, здійснюються на основі укладених між ними договорів.

{ Частина перша статті 32 в...


Статья 33. Спростування розповсюдженої інформаційним агентством інформації 

Громадяни, юридичні особи, державні органи і органи місцевого самоврядування, а також їх уповноважені представники мають право вимагати від інформаційного агентства спростування розповсюджених...


Статья 34. Підстави відповідальності 

Відповідальність за порушення цього Закону несуть суб'єкти діяльності інформаційних агентств та інші особи, винні у:  

{ Пункт 1 частини першої статті 34 виключено на підставі...


Статья 35. Звільнення від відповідальності 

Інформаційне агентство, суб'єкти діяльності інформаційних агентств не несуть відповідальності за розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності, принижує честь і гідність громадян та...


Статья 36. Міжнародна діяльність інформаційних агентств України 

Міжнародна діяльність інформаційних агентств України і співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних договорів, визнаних Україною, Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ),...


Статья 37. Діяльність в Україні представництв іноземних інформаційних агентств 

Представництва іноземних інформаційних агентств здійснюють свою діяльність в Україні в порядку, встановленому чинним законодавством України.  

{ Частину другу статті 37 виключено...


Статья 38. Порядок розповсюдження в Україні продукції іноземних інформаційних агентств 

Іноземні інформаційні агентства розповсюджують свою продукцію в Україні в порядку, встановленому чинним законодавством України, якщо інший порядок не передбачається міжнародним...


Статья 39. Діяльність українських інформаційних агентств за кордоном 

Інформаційні агентства України здійснюють свою діяльність за кордоном на підставах, визначених чинним законодавством країни, де ця діяльність ведеться, або міждержавним договором, укладеним...