Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII ЗУ Про інформацію - Закони України 2014

Про інформаціюСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та...


Статья 2. Основні принципи інформаційних відносин 

1. Основними принципами інформаційних відносин є: 

гарантованість права на інформацію; 

відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

...


Статья 3. Державна інформаційна політика 

1. Основними напрямами державної інформаційної політики є: 

забезпечення доступу кожного до інформації; 

забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання,...


Статья 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин 

1. Суб'єктами інформаційних відносин є: 

фізичні особи; 

юридичні особи; 

об'єднання громадян; 

суб'єкти владних повноважень. 

...


Статья 5. Право на інформацію 

1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і...


Статья 6. Гарантії права на інформацію 

1. Право на інформацію забезпечується: 

створенням механізму реалізації права на інформацію; 

створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних,...


Статья 7. Охорона права на інформацію 

1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. 

2. Ніхто не може обмежувати...


Статья 8. Мова інформації 

1. Мова інформації визначається законом про мови, іншими актами законодавства в цій сфері, міжнародними договорами та угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою...


Статья 9. Основні види інформаційної діяльності 

1. Основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації. 

Розділ II ВИДИ...


Статья 10. Види інформації за змістом 

За змістом інформація поділяється на такі види: 

інформація про фізичну особу; 

інформація довідково-енциклопедичного характеру; 

інформація про стан...


Статья 11. Інформація про фізичну особу 

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

2. Не...


Статья 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру 

1. Інформація довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне...


Статья 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 

1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про: 

стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та...


Статья 14. Інформація про товар (роботу, послугу) 

1. Інформація про товар (роботу, послугу) - відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги). 

2. Інформація про вплив...


Статья 15. Науково-технічна інформація 

1. Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної,...


Статья 16. Податкова інформація 

1. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на...


Статья 17. Правова інформація 

1. Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику...


Статья 18. Статистична інформація 

1. Статистична інформація - документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя...


Статья 19. Соціологічна інформація 

1. Соціологічна інформація - будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо. 

2. Правовий режим соціологічної інформації...


Статья 20. Доступ до інформації 

1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. 

2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до...


Статья 21. Інформація з обмеженим доступом 

1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено...


Статья 22. Масова інформація та її засоби 

1. Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. 

2. Засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного поширення...


Статья 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга 

1. Інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною послугою є діяльність з...


Статья 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації 

1. Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати...


Статья 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів 

1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених...


Статья 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації 

1. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх...


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 

1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України. 


Статья 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію 

1. Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання...


Статья 29. Поширення суспільно необхідної інформації 

1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну...


Статья 30. Звільнення від відповідальності 

1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. 

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних...


Статья 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди 

1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її відшкодування за рішенням суду. 

2. Суб\\\'єкти владних...