Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про інноваційну діяльність від 04.07.2002 № 40-IV ЗУ Про інноваційну діяльність - Закони України 2014

Про інноваційну діяльністьСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або...


Статья 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності 

1. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із законів України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), "Про...


Статья 3. Мета і принципи державної інноваційної політики 

1. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного...


Статья 4. Об'єкти інноваційної діяльності 

1. Об'єктами інноваційної діяльності є: 

інноваційні програми і проекти; 

нові знання та інтелектуальні продукти; 

виробниче обладнання та...


Статья 5. Суб'єкти інноваційної діяльності 

1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які...


Статья 6. Державне регулювання інноваційної діяльності 

1. Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: 

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; { Абзац другий статті 6 із змінами,...


Статья 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності 

1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме: 

створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності; 

...


Статья 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності 

1. Кабінет Міністрів України: 

здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності; 

готує та подає Верховній...


Статья 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій: 

здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної...


Статья 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації (у межах делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень) відповідно до їх компетенції: 

...


Статья 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності 

1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо інноваційної діяльності. 

2. Державний...


Статья 12. Інноваційний проект 

1. Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 14 і 15 цього...


Статья 13. Державна реєстрація інноваційних проектів 

1. Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у порядку ( 1474-2003-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України. 

2. Державну реєстрацію інноваційних проектів...


Статья 14. Інноваційний продукт 

1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи...


Статья 15. Інноваційна продукція 

1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам: 

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту; 

б) така продукція виробляється...


Статья 16. Інноваційні підприємства 

1. Інноваційним підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний...


Статья 17. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності 

1. Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом: 

а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах...


Статья 18. Джерела фінансування інноваційної діяльності 

1. Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: 

а) кошти Державного бюджету України; 

б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки...


Статья 19. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи 

1. Для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що...


Статья 20. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи 

1. Для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних програм органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні...


Статья 23. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності 

1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України...