Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII ЗУ Про інвестиційну діяльність - Закони України 2014

Про інвестиційну діяльністьСтатья 1. Інвестиції 

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається...


Статья 2. Інвестиційна діяльність 

1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 

2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі: 

...


Статья 3. Інноваційна діяльність 

1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) з...


Статья 4. Об'єкти інвестиційної діяльності 

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади,...


Статья 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності 

1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. { Частина перша статті 5 із змінами,...


Статья 6. Законодавство про інвестиційну діяльність 

Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на Україні, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України. 

Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її...


Статья 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності 

1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами...


Статья 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності 

1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов'язаний:

подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;

...


Статья 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності 

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода). 

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань,...


Статья 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності 

1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:

власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха,...


Статья 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності 

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального...


Статья 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та...


Статья 12-1. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності 

1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку. 

Державна...


Статья 12-2. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій 

1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти,...


Статья 13. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4218-VI ( 4218-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Рішення щодо державних інвестицій приймаються на основі прогнозів економічного і...


Статья 14. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві 

1. Однією із форм реалізації державних інвестицій є державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві.

{ Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N...


Статья 15. Державна експертиза інвестиційних проектів 

1. Обов'язковій державній експертизі підлягають інвестиційні проекти, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок...


Статья 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4218-VI ( 4218-17 ) від 22.12.2011 } 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у межах...


Статья 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності 

Вартість продукції, робіт і послуг у процесі інвестиційної діяльності визначається за вільними цінами і тарифами, в тому числі за підсумками конкурсів (торгів), а у випадках, передбачених...


Статья 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності 

1. Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів.

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної...


Статья 19. Захист інвестицій 

1. Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій,...


Статья 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності 

При недодержанні договірних зобов'язань суб'єкти інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.

Сплата...


Статья 21. Умови припинення інвестиційної діяльності 

Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за рішенням:

інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності;

правомочного...


Статья 22. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві про інвестиційну діяльність України, то застосовуються правила міжнародного договору.  

...