Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати від 19.06.2003 № 979-IV ЗУ Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати - Закони України 2014

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікатиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

управління іпотечними активами (далі - управління активами) - цивільно-правові відносини при здійсненні юридичних і фактичних дій...


Статья 2. Договір про іпотечний борг

( Назва статті 2 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Іпотечний борг виникає з цивільно-правових відносин між сторонами договору про іпотечний борг за умови...


Статья 3. Вартість основного зобов'язання 

У разі визначення в договорі про іпотечний борг вартості основного зобов'язання таке зобов'язання має включати ціну зобов'язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов'язання у цьому разі є сума...


Статья 4. Інфляційне застереження 

Інфляційним застереженням є обумовлений сторонами договору про іпотечний борг спосіб збереження реальної вартості грошових вимог та доходів кредитодавця. Таке застереження має забезпечувати...


Статья 5. Виникнення іпотеки

( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Іпотека виникає відповідно до цього Закону та Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 )...


Статья 6. Право іпотекодержателя на продаж майна, що є предметом іпотеки 

Іпотекодержатель має організувати продаж предмета іпотеки шляхом укладення договору купівлі-продажу між іпотекодавцем та покупцем або продати від свого імені, якщо це передбачено іпотечним...


Статья 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за виконавчими документами 

Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або...


Статья 8. Оформлення результатів реалізації предмета іпотеки ( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

У разі реалізації предмета іпотеки іпотекодержателем відповідно до вимог статті 6 цього Закону правовою підставою для реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на...


Статья 9. Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки 

Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки відповідно до статті 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днів після надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована...


Статья 10. Права іпотекодержателя у разі визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася 

У разі прийняття судом рішення про визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки у порядку, встановленому Законом України "Про...


Статья 11. Консолідований іпотечний борг та іпотечний пул 

Реформування іпотечних активів є об'єднання зобов'язань за договорами про іпотечний кредит у неподільну цілісність зобов'язань - консолідований іпотечний борг, та одночасне об'єднання...


Статья 12. Порядок реформування зобов'язань 

Рішення щодо реформування зобов'язань за договорами про іпотечний кредит приймає виконавчий орган кредитодавця. 

Кредитодавець самостійно визначає кількість діючих договорів про...


Статья 13. Операції з консолідованим іпотечним боргом 

Кредитодавець, після реформування у консолідований іпотечний борг зобов'язань за договорами про іпотечний кредит і об'єднання відповідних іпотек в іпотечний пул, має право проводити операції з...


Статья 14. Вимоги до сертифікатів 

Кредитодавець, який є власником іпотечних активів, має право випустити сертифікати на умовах відповідно до цього Закону. 

Сертифікати мають строк обігу, сертифікати з фіксованою...


Статья 15. Різновиди сертифікатів 

Іпотечні сертифікати можуть бути випущені у вигляді: 

сертифікатів із фіксованою дохідністю; 

сертифікатів участі. 

Введення нових різновидів сертифікатів можливе тільки...


Статья 16. Етапи емісії сертифікатів 

Процедура емісії сертифікатів включає такі етапи: 

одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів; 

прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів; 

формування...


Статья 17. Умови випуску та обігу сертифікатів 

Рішення про випуск сертифікатів, умови випуску, обігу та розрахунків за ними приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом. 

Інформація про випуск сертифікатів та...


Статья 18. Випуски сертифікатів 

Емісія сертифікатів здійснюється окремими випусками. За кожним випуском сертифікатів емітент має прийняти окреме рішення про випуск. 

Рішенням про випуск сертифікатів може бути...


Статья 19. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів 

Інформація про умови випуску іпотечних сертифікатів є публічною пропозицією щодо укладання договору управління іпотечними активами. 

Інформація про випуск сертифікатів з фіксованою...


Статья 20. Операції з сертифікатами 

Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом проведення відкритого продажу. ( Частина перша статті 20 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Сертифікати підлягають...


Статья 21. Форма випуску сертифікатів 

Сертифікати можуть бути випущені в одній з таких форм: 

іменні сертифікати документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати); 

іменні сертифікати бездокументарної...


Статья 22. Реєстрація прав власності на сертифікати

( Назва статті 22 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів здійснює обраний емітентом або управителем банк, який...


Статья 23. Особливості сертифікатів з фіксованою дохідністю 

Сертифікати з фіксованою дохідністю - це сертифікати, які відповідно до цього Закону забезпечені іпотечними активами та посвідчують такі права власників: 

право на отримання номінальної...


Статья 24. Особливості сертифікатів участі 

Сертифікат участі є іменним цінним папером. 

Сертифікати участі - це сертифікати, які відповідно до цього Закону забезпечені іпотеками та посвідчують частку його власника у платежах за...


Статья 25. Призначення або заміна управителя за рішенням суду 

Суд може прийняти рішення про призначення або заміну управителя за наявності таких підстав: 

дострокове погашення сертифікатів здійснюється з порушенням вимог статті 36 цього...


Статья 26. Довірча власність  

( Частину першу статті 26 виключено на підставі Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )  

Управитель відповідно до цього Закону є довірчим власником іпотечних активів. 

...


Статья 27. Особливості виникнення довірчої власності на іпотечні активи 

Особа, яка визнала умови інформації про випуск іпотечних сертифікатів участі, стає власником таких сертифікатів за умови сплати коштів за них та укладення договору про придбання іпотечних...


Статья 28. Мета управління іпотечними активами 

Метою управління іпотечними активами є отримання доходу власниками сертифікатів відповідно до умов інформації про їх випуск. 


Статья 29. Суб'єкти управління іпотечними активами 

Суб'єктами управління іпотечними активами за цим Законом є установник та управитель. 

При випуску сертифікатів з фіксованою дохідністю установником виступає емітент. 

При випуску...


Статья 30. Об'єкти управління іпотечними активами 

Об'єктом управління за цим Законом є іпотечні активи, які передані установником у довірчу власність управителя. 


Статья 31. Встановлення управління іпотечними активами 

Управління іпотечними активами здійснює фінансова установа відповідно до вимог цього Закону на підставі укладених договорів з іншими суб'єктами управління такими активами для забезпечення...


Статья 32. Взаємодія суб'єктів управління іпотечними активами 

Особливості взаємодії суб'єктів управління іпотечними активами визначаються відповідно до цього Закону в залежності від обраної емітентом фінансової моделі перетворення платежів, що надходять...


Статья 33. Обслуговування іпотечних активів 

Фінансова установа, яка відповідно до цього Закону розподіляє платежі за іпотечними активами, відповідно до положень інформації про випуск сертифікатів має самостійно здійснювати обслуговування...


Статья 34. Вимоги до управителя та керуючого іпотекою 

Управителем може бути: 

банк, який має дозвіл Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними...


Статья 35. Заміна розпорядника платежами 

За рішенням суду або за ініціативою емітента іпотечні активи можуть бути передані в управління особі, яка відповідає вимогам цього Закону та стає управителем, з переходом до неї всіх...


Статья 36. Припинення управління іпотечними активами 

Управління іпотечними активами може бути припинено у разі: 

виконання усіх зобов'язань перед установником; 

анулювання дозволу емітенту сертифікатів участі на здійснення...


Статья 37. Зміст забезпечення виконання зобов'язань за сертифікатами 

Забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю є іпотечні активи. 

Забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами участі є іпотеки, які становлять...


Статья 38. Порядок заміни часток іпотечних активів 

Заміна часток іпотечних активів здійснюється емітентом у випадках, визначених в інформації про випуск сертифікатів. 

В інформації про випуск сертифікатів можуть встановлюватися умови...


Статья 39. Реєстр забезпечення сертифікатів 

Реєстром забезпечення сертифікатів є систематизований перелік зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг, та перелік іпотек, що становлять іпотечний пул. Реєстр має вестися на...


Статья 40. Емітенти іпотечних сертифікатів 

Емітентом іпотечних сертифікатів може бути фінансова установа, яка від свого імені випускає такі сертифікати відповідно до вимог цього Закону та зобов'язується виконувати обов'язки, що...


Статья 41. Обов'язки емітента 

Емітент іпотечних сертифікатів зобов'язаний діяти відповідно до вимог та процедур, передбачених інформацією про випуск цих сертифікатів. 

Емітент у порядку та строки, що передбачені...


Статья 42. Гарантії виконання емітентом своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів 

Емітент відповідає за своїми зобов'язаннями за сертифікатами участі як довірчий власник іпотечних активів. 

Емітент сертифікатів участі може гарантувати мінімальну дохідність за...


Статья 43. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

За порушення вимог цього Закону посадові особи емітентів та керуючих іпотекою несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом. 

Шкода, завдана в результаті порушення вимог цього...


Статья 44. Органи державного нагляду і регулювання 

Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних сертифікатів здійснюють Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та...


Статья 45. Нагляд і регулювання 

Метою нагляду і регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних сертифікатів є дотримання вимог цього Закону та забезпечення прав власників сертифікатів. 

Нагляд і регулювання...


Статья 46. Порядок видачі дозволів на здійснення емісії сертифікатів 

Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів банками та іншими фінансовими установами видається відповідним державним органом в установленому законодавством порядку. ( Частина перша статті 46 в...


Статья 47. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів 

Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів емітент надає такі документи: 

заяву на отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів; 

установчі документи з усіма...


Статья 48. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів 

Реєструючий орган може відмовити в державній реєстрації випуску сертифікатів з таких причин: 

порушення емітентом вимог цього Закону, в тому числі наявність у наданих документах...


Статья 49. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів 

Емітент не пізніше 30 днів після завершення розміщення сертифікатів окремого випуску або окремого траншу випуску, якщо це передбачено інформацією про випуск сертифікатів, зобов'язаний з...


Статья 50. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині,...