Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про іпотечні облігації від 22.12.2005 № 3273-IV ЗУ Про іпотечні облігації - Закони України 2014

Про іпотечні облігаціїСтатья 1. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон визначає правові засади емісії та обігу іпотечних облігацій, вимоги до їх іпотечного покриття, а також особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.

{ Стаття 1...


Статья 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) боржник - позичальник за кредитним договором (договором позики), виконання зобов'язань за яким забезпечене...


Статья 3. Поняття та види іпотечних облігацій 

1. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними...


Статья 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

{ Назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011 } 

1. Державну реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює...


Статья 5. Проспект емісії іпотечних облігацій 

1. Проспект емісії звичайних іпотечних облігацій повинен містити: 

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та...


Статья 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями 

1. Виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями здійснюється в порядку та у строки, визначені в їх проспекті емісії, а для структурованих іпотечних облігацій - також у договорі про...


Статья 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

1. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій іпотечне покриття формується виключно з іпотечних активів. Протягом строку обігу іпотечних облігацій до складу іпотечного покриття також...


Статья 8. Правовий режим іпотечного покриття 

1. Іпотечні та інші активи, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, вважаються переданими у заставу, яка забезпечує виконання зобов'язань емітента-заставодавця перед...


Статья 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

1. Обслуговуванням іпотечних активів у складі іпотечного покриття є заходи, спрямовані на забезпечення належної реалізації функцій іпотечного кредитора у взаємовідносинах з боржниками за...


Статья 10. Реєстр іпотечного покриття 

1. Реєстр іпотечного покриття - відомості про склад кожного окремого іпотечного покриття. 

2. Реєстр іпотечного покриття повинен містити інформацію про початковий та поточний...


Статья 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 

1. Звернення стягнення на іпотечне покриття здійснюється у випадках, передбачених цим Законом та проспектом емісії, шляхом продажу іпотечного покриття або в інший спосіб, не заборонений...


Статья 12. Припинення застави іпотечного покриття 

1. Застава іпотечного покриття припиняється у разі повного задоволення вимог власників іпотечних облігацій або після звернення стягнення на іпотечне покриття. 

2. У разі...


Статья 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій 

1. Для кожного випуску звичайних іпотечних облігацій формується окреме іпотечне покриття. 

До складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій не можуть включатися...


Статья 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

{ Назва статті 14 в редакції Закону N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011 } 

1. Обов'язкове виключення іпотечних активів із складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій...


Статья 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 

1. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій покладається на управителя, який в інтересах власників іпотечних облігацій: 

1) здійснює контроль за поточним...


Статья 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями 

1. Емітент виконує грошові зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями за рахунок доходів від іпотечного покриття та за рахунок іншого свого майна. Право емітента використовувати доходи...


Статья 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011 } 

1. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі - дефолт) настає у разі: 

1)...


Статья 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 

1. У разі настання дефолту внаслідок порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора управитель: 

1) приймає...


Статья 18. Спеціалізована іпотечна установа 

1. Спеціалізована іпотечна установа - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж у випадках, передбачених цим Законом і проспектом емісії)...


Статья 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

1. Спеціалізована іпотечна установа може формувати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, єдине іпотечне покриття для здійснення кількох випусків...


Статья 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями 

1. Виконання зобов'язань емітента за структурованими іпотечними облігаціями здійснюється виключно за рахунок іпотечного покриття. 

2. Грошові доходи від іпотечних активів у складі...


Статья 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

1. Управителем іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям, видану...


Статья 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 

1. Управитель іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції: 

1) веде реєстр іпотечного покриття і контролює стан іпотечного покриття; 

...


Статья 23. Заміна управителя 

1. Рішення про дострокове припинення повноважень управителя і призначення нового управителя приймається власниками структурованих іпотечних облігацій на загальних зборах: 

1) у...


Статья 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття 

1. Відповідно до договору про управління іпотечним покриттям на управителя покладається обов'язок щодо забезпечення зберігання таких документів, які підтверджують права на іпотечне покриття...


Статья 25. Витрати і винагороди управителя 

1. У проспекті емісії та договорі про управління іпотечним покриттям має визначатися максимальний сукупний розмір витрат і винагород управителя. 

2. Сплата витрат і винагород...


Статья 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій 

1. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій скликаються управителем за власною ініціативою або на вимогу власників іпотечних облігацій, які у сукупності володіють не менш як...


Статья 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ 

1. Функції державного регулювання, нагляду та контролю у сфері випуску та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснюють: 

щодо випуску та обігу іпотечних...


Статья 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 

1. Емітенти, які розмістили іпотечні облігації, зобов\'язані у строки, порядку та формі, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднювати та розкривати...