Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про іпотеку від 05.06.2003 № 898-IV ЗУ Про іпотеку - Закони України 2014

Про іпотекуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно...


Статья 2. Законодавство про іпотеку 

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), Земельного...


Статья 3. Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки 

Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі...


Статья 4. Державна реєстрація іпотеки 

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Державна реєстрація застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів...


Статья 5. Предмет іпотеки 

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів нерухомого майна за таких умов: 

нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання,...


Статья 6. Умови передачі нерухомого майна в іпотеку 

У разі обмеження правомочності розпорядження нерухомим майном згодою його власника або уповноваженого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування така ж згода необхідна для...


Статья 7. Вимоги, які забезпечуються іпотекою 

За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час...


Статья 8. Страхування предмета іпотеки 

Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не...


Статья 9. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки 

Іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом. При користуванні предметом іпотеки...


Статья 10. Збереження предмета іпотеки 

Якщо інше не встановлено законом чи іпотечним договором, іпотекодавець зобов'язаний вживати за власний кошт всі необхідні заходи для належного збереження предмета іпотеки, включаючи своєчасне...


Статья 11. Майновий поручитель 

Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки. 

У разі задоволення вимог...


Статья 12. Правові наслідки порушення обов'язків іпотекодавця 

У разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання -...


Статья 13. Наступна іпотека 

Предмет іпотеки може бути переданий в наступну іпотеку за згодою попередніх іпотекодержателів, якщо інше не встановлено попереднім іпотечним договором. Попередня іпотека має вищий пріоритет над...


Статья 14. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності 

Предметом іпотеки може бути нерухоме майно, що є об'єктом права державної чи комунальної власності і закріплене за відповідним державним чи комунальним підприємством, установою, організацією на...


Статья 15. Особливості іпотеки земельних ділянок 

Іпотека земельних ділянок здійснюється відповідно до цього Закону. Заборони та обмеження щодо відчуження і цільового використання земельних ділянок, встановлені Земельним кодексом України (...


Статья 16. Особливості іпотеки об'єктів незавершеного будівництва  

( Частину першу статті 16 виключено на підставі Закону N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 )  

Передача в іпотеку об'єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в...


Статья 17. Підстави припинення іпотеки 

Іпотека припиняється у разі: 

припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору; ( Абзац другий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 18. Іпотечний договір 

Іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити такі істотні...


Статья 19. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору 

Зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у...


Статья 20. Заставна 

Заставна - це іпотечний цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій...


Статья 21. Форма і зміст заставної 

Заставна складається в письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми ( z0857-03 ), яка встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх...


Статья 22. Умови реалізації прав та виконання обов'язків, що випливають із заставної 

Для реалізації прав за заставною її власник може заявити боржнику письмову вимогу про виконання основного зобов'язання на його користь відповідно до умов договору, який обумовлює основне...


Статья 23. Наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи 

У разі переходу права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для...


Статья 24. Відступлення прав за іпотечним договором 

Відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором, і за умови, що одночасно здійснюється...


Статья 25. Передача заставної 

Передача заставної здійснюється шляхом виконання на ній особою, якій належить заставна (індосантом), передавального напису (індосаменту) на користь іншої особи (індосата) та передачі оригіналу...


Статья 26. Правові наслідки передачі заставної 

Передача заставної шляхом вчинення індосаменту надає індосату всі права іпотекодержателя за іпотечним договором та основним зобов’язанням. Індосат набуває прав іпотекодержателя з моменту...


Статья 27. Поновлення прав за заставною 

У разі втрати заставної іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, видають дублікат заставної за умови, що особа, яка вимагає видачі дубліката, може довести своє право...


Статья 28. Суб'єкти та способи рефінансування

( Назва статті 28 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Суб'єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа. (...


Статья 29. Продаж заставної з зобов'язанням зворотного викупу 

Продаж заставної із зобов'язанням зворотного викупу є договором, згідно з яким будь-яка особа-кредитор зобов'язується сплатити іпотекодержателю (власнику заставної) грошові кошти, а...


Статья 30. Застава заставної 

Заставна може бути передана у заставу для забезпечення виконання зобов'язань її власника перед іншою особою - кредитором. Застава заставної здійснюється шляхом вчинення індосаменту, в якому...


Статья 31. Іпотечні цінні папери 

Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій і іпотечних сертифікатів. 

Емітентом іпотечних цінних паперів можуть бути банки та інші фінансові...


Статья 32. Порядок рефінансування 

Іпотекодержатель (власник заставної) має право проводити операції з заставними для рефінансування власної діяльності самостійно або з залученням спеціалізованих фінансових установ, у тому числі...


Статья 33. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки 

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет...


Статья 34. Передача предмета іпотеки в управління 

Після прийняття рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки і з метою отримання продукції, плодів та доходів, забезпечення належного господарського використання переданого в іпотеку...


Статья 35. Повідомлення про порушення основного зобов'язання та/або іпотечного договору 

У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення...


Статья 36. Позасудове врегулювання 

Сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно...


Статья 37. Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки 

Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме...


Статья 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки 

Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій...


Статья 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду 

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: 

загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті...


Статья 40. Виселення мешканців 

Звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців, за винятком наймачів та членів їх сімей. Виселення проводиться у...


Статья 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах 

Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних...


Статья 42. Наслідки виконання основного зобов'язання до моменту реалізації предмета іпотеки 

Боржник вправі до дня продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах виконати вимогу за основним зобов'язанням чи ту її частину, виконання якої прострочено, разом з відшкодуванням будь-яких...


Статья 43. Підготовка до проведення прилюдних торгів 

Прилюдні торги проводяться в двомісячний строк з дня одержання організатором прилюдних торгів заявки державного виконавця на їх проведення. 

Початкова ціна продажу предмета іпотеки...


Статья 44. Участь у прилюдних торгах 

У прилюдних торгах мають право брати участь фізичні і юридичні особи, які сплатили гарантійний внесок і можуть відповідно до закону бути покупцями нерухомого майна, що реалізується. Розмір...


Статья 45. Порядок проведення прилюдних торгів 

Прилюдні торги проводяться прозоро. Організатор прилюдних торгів забезпечує кожного учасника прилюдних торгів правилами проведення прилюдних торгів до їх початку. 

Будь-який учасник може...


Статья 46. Порядок проведення розрахунків за майно, придбане на прилюдних торгах 

Переможець прилюдних торгів протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу перераховує кошти за придбане на торгах майно на зазначений у протоколі банківський рахунок органу державної...


Статья 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки 

Організатор прилюдних торгів протягом трьох днів з дня підписання переможцем прилюдних торгів протоколу надсилає відповідний протокол державному виконавцю, а також інші документи, що...


Статья 48. Оскарження результатів прилюдних торгів 

Іпотекодержатель, іпотекодавець, боржник та будь-який учасник прилюдних торгів вправі протягом трьох місяців з дня проведення торгів оскаржити їх результати в суді за місцезнаходженням...


Статья 49. Права та обов'язки іпотекодержателя у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися 

Протягом десяти днів з дня оголошення прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержателі та інші кредитори боржника відповідно до пріоритету їх зареєстрованих вимог мають право придбати...


Статья 50. Припинення прав та вимог на предмет іпотеки після його реалізації 

Після продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах або продажу предмета іпотеки відповідно до статті 38 цього Закону припиняються будь-які права та вимоги інших осіб на нерухоме майно, що було...


Статья 51. Наслідки вилучення (викупу) предмета іпотеки для державних чи суспільних потреб 

У разі, коли предмет іпотеки вилучено (викуплено) для державних чи суспільних потреб відповідно до закону, іпотекодержатель має право вимагати від боржника дострокового виконання основного...


Статья 132-1. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце...


Статья 132-2. Порядок надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання 

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання або найму...