Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про карантин рослин від 30.06.1993 № 3348-XII ЗУ Про карантин рослин - Закони України 2014

Про карантин рослинСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 

аналіз ризиків - процес оцінки біологічних, екологічних та економічних даних з метою визначення необхідності...


Статья 2. Законодавство про карантин рослин 

Законодавство про карантин рослин базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них. 

...


Статья 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин 

Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину...


Статья 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належать: 

забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин; 

розроблення і...


Статья 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, належать: 

визначення пріоритетних напрямів, стратегії...


Статья 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, належать:  

{ Абзац другий частини першої статті 7 виключено на...


Статья 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин 

Організація та здійснення державного контролю покладаються на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці...


Статья 10. Права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд  

{ Частину першу статті 10 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }  

Державні фітосанітарні інспектори у межах своїх повноважень мають...


Статья 11. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд 

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори у своїй...


Статья 12. Права та обов'язки осіб щодо карантину рослин 

Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати від...


Статья 13. Фітосанітарна експертиза 

Фітосанітарна експертиза об'єктів регулювання проводиться з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів. Проведення фітосанітарної експертизи забезпечується...


Статья 14. Цілі фітосанітарних заходів 

Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин, вживають необхідні фітосанітарні заходи з метою досягнення таких цілей: 

захист життя та здоров'я рослин на...


Статья 15. Належний рівень фітосанітарного захисту 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, визначає належний рівень фітосанітарного захисту. 

Належний рівень...


Статья 16. Розробка, перегляд, внесення змін та прийняття фітосанітарних заходів 

Фітосанітарні заходи розробляються та/або переглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, і приймаються відповідними органами...


Статья 17. Проведення аналізу ризику та управління ризиком 

Результати аналізу ризику об'єктів регулювання оформляються письмово і повинні містити таку інформацію: 

мета проведення аналізу; 

факти виявлення регульованих...


Статья 18. Визначення ефективності іноземної національної організації захисту рослин 

Визначення ефективності іноземної національної організації захисту рослин ґрунтується на об'єктивних критеріях, встановлених Секретаріатом Міжнародної конвенції з захисту рослин. 

...


Статья 19. Повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів 

Для повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин: 

у триденний строк після...


Статья 20. Документація фітосанітарних заходів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, протягом 10 календарних днів відповідає на всі питання та запити, пов'язані з фітосанітарними...


Статья 21. Опублікування та здійснення фітосанітарних заходів 

Фітосанітарні заходи в триденний термін після їх прийняття публікуються в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади. 

Фітосанітарні заходи здійснюються не...


Статья 22. Принципи застосування фітосанітарних заходів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, під час здійснення фітосанітарних заходів враховує: 

обсяги, необхідні для досягнення...


Статья 23. Договори щодо еквівалентності фітосанітарних заходів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, на вимогу заінтересованих партнерів проводить консультації про визнання еквівалентності...


Статья 24. Принципи процедур перевірки, інспектування та ухвалення 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, забезпечує проведення перевірки, інспектування та ухвалення фітосанітарних заходів на...


Статья 25. Встановлення переліку регульованих шкідливих організмів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, готує перелік регульованих шкідливих організмів, який включає: 

карантинні організми,...


Статья 26. Встановлення переліку об'єктів регулювання 

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, затверджує перелік об'єктів регулювання (...


Статья 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання 

Реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, підлягають особи, які: { Абзац перший частини першої статті 27 із змінами, внесеними...


Статья 28. Система раннього попередження про карантинні організми 

Особи проводять інспектування рослин, що ростуть на землях сільськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лісах, відкритому ґрунті, теплицях та в інших місцях, включаючи місця для...


Статья 29. Контроль за переміщенням об'єктів регулювання 

Об'єкти регулювання переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках: 

вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у карантинну...


Статья 30. Інспектування об'єктів регулювання 

Об'єкти регулювання підлягають інспектуванню з метою перевірки їх фітосанітарного стану відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування...


Статья 31. Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів 

Місце виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів, є виробництво або ділянки, де на підставі інспектування офіційно встановлена відсутність регульованих...


Статья 32. Біологічний контроль за шкідливими організмами 

Біологічні контрольні організми, що можуть бути використані з метою біологічного контролю за регульованими шкідливими організмами, а також вимоги до об'єктів та обладнання, що використовуються...


Статья 33. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму в Україні 

У разі виявлення карантинних організмів на території України карантинний режим запроваджується: у межах декількох областей Кабінетом Міністрів України за поданням Головного державного...


Статья 34. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у карантинній і регульованій зоні 

На підставі та в порядку, встановлених законом, у карантинних і регульованих зонах здійснюються такі спеціальні заходи: 

інспектування та фітосанітарна експертиза об'єктів...


Статья 35. Заборона або обмеження імпорту 

Забороняється імпорт об'єктів регулювання, що: 

заражені карантинними шкідливими організмами; 

можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію...


Статья 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів 

Імпортні і транзитні вантажі з об'єктами регулювання повинні відповідати таким вимогам: 

бути вільними від карантинних організмів; 

супроводжуватися оригіналами...


Статья 37. Карантинний дозвіл на імпорт або транзит 

Імпортні та транзитні вантажі з об'єктами регулювання ввозяться на територію України за наявності карантинного дозволу. 

Карантинний дозвіл видається центральним органом...


Статья 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України 

Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється державними фітосанітарними інспекторами у...


Статья 39. Стандартний фітосанітарний контроль 

Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з метою встановлення,...


Статья 40. Вибірковий фітосанітарний контроль 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, на основі даних щодо виявлення карантинних організмів у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого...


Статья 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються 

Підставами для проведення розширеного фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються, на прикордонному пункті карантину рослин є: 

відсутність...


Статья 42. Поводження з вантажами, яким було відмовлено у ввезенні 

Після підтвердження зараження карантинним організмом імпортних і транзитних вантажів з об'єктами регулювання центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину...


Статья 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту 

При підтвердженні виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту не дозволяється імпорт з них або транзит...


Статья 45. Фітосанітарні процедури вантажів у митницях призначення 

До вантажів з об’єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фітосанітарні процедури, передбачені статтями 39-41 цього Закону, у тому числі для забезпечення...


Статья 46. Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються 

Об'єкти регулювання, що експортуються або реекспортуються, супроводжуються оригіналом фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт ( z1121-05 ) та/або іншою...


Статья 47. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин 

Особи, винні в порушенні законодавства про карантин рослин, несуть відповідальність згідно із законом. 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері карантину рослин несуть...


Статья 48. Наукове забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, організовує відповідно до закону та здійснює наукове забезпечення у сфері карантину рослин, у тому...


Статья 49. Фінансування фітосанітарних заходів 

Фінансування фітосанітарних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів осіб та інших не заборонених законами України джерел. 

Вичерпний перелік...


Статья 50. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин 

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, здійснюється за рахунок коштів загального та...


Статья 51. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила...


Статья 52. Участь у міжнародних організаціях 

Головний державний фітосанітарний інспектор України в установленому порядку представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях та їх спеціалізованих органах з метою захисту інтересів...