Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про кінематографію від 13.01.1998 № 9/98-ВР ЗУ Про кінематографію - Закони України 2014

Про кінематографіюСтатья 1. Законодавство України про кінематографію 

Законодавство України про кінематографію базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

{ Стаття 1 із змінами,...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на юридичних осіб незалежно від їх форм власності та фізичних осіб, які займаються професійною діяльністю у кінематографії в Україні. 


Статья 3. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

автор фільму - фізична особа, власна праця якої визначає творчий задум та/або способи його реалізації у фільмі;

виключне...


Статья 4. Регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права 

Відносини, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права, регулюються цим Законом, Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими...


Статья 5. Основні принципи кінематографії 

Основними принципами кінематографії є:

утвердження творами кінематографії ідей гуманізму, загальнолюдських, національно-культурних та духовних цінностей;

сприяння розвиткові...


Статья 6. Мова у галузі кінематографії 

Застосування мов у галузі кінематографії здійснюється згідно зі статтею 23 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 6 в редакції Закону N 5029-VI (...


Статья 7. Суб'єкти кінематографії 

За спрямуванням діяльності суб'єкти кінематографії поділяються щодо:

створення фільмів - автори і виконавці;

виробництва фільмів - кіностудії, відеостудії, студії, продюсери...


Статья 8. Підприємницька діяльність суб'єктів кінематографії 

Суб'єкти кінематографії здійснюють підприємницьку діяльність у галузі кінематографії згідно з законодавством України.

Підприємницька діяльність у галузі кінематографії може...


Статья 9. Органи управління кінематографією 

Державну політику у сфері кінематографії здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері кінематографії. 

...


Статья 9-1. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері кінематографії 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії, належить: 

1) структурне вдосконалення та реформування...


Статья 10. Види фільмів 

За видами фільми поділяються на ігрові, анімаційні (мультиплікаційні), неігрові тощо. 


Статья 11. Учасники створення фільму 

Фільм створюється колективом, який складається з авторів, виконавців фільму та виробників.

Персональний склад учасників створення фільму зазначається у вихідних даних (титрах)...


Статья 12. Виробництво фільму 

Виробництво фільму здійснюється відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії технічних стандартів, норм...


Статья 13. Вихідні дані (титри) фільму 

На початку або в кінці фільму на матеріальних носіях розміщуються вихідні дані (титри), в яких у довільній послідовності зазначаються назва фільму, учасники його створення, знак охорони...


Статья 14. Порядок розповсюдження і демонстрування фільмів 

Розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні здійснюються відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 15. Права та умови розповсюдження і демонстрування фільму 

Право на розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення надається суб'єктам кінематографії центральним органом виконавчої влади, що реалізує...


Статья 16. Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії 

Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії можуть належати державі, юридичним та фізичним особам. 

У разі створення фільму, вихідних...


Статья 17. Зберігання вихідних матеріалів фільму та фільмокопій 

Вихідні матеріали фільму, створеного повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів, створених в Україні за кошти юридичних осіб з приватною формою...


Статья 18. Державна політика в кінематографії 

Державна політика в кінематографії полягає у визнанні кінематографії галуззю культури, а національного фільму - надбанням культури Українського народу і здійснюється шляхом державної підтримки...


Статья 19. Державна підтримка суб'єктів кінематографії 

Держава сприяє виробництву, розповсюдженню та демонструванню національних фільмів у кіно-, відеомережі та на каналах мовлення телебачення, збереженню, відновленню національної та кращих...


Статья 20. Фінансова підтримка галузі кінематографії 

1. Сума витрат на фінансову підтримку кінематографії в державному та місцевих бюджетах виділяється окремим рядком і вноситься до переліку захищених статей видатків загального та спеціального...


Статья 21. Державне замовлення у галузі кінематографії 

Серед суб'єктів кінематографії незалежно від форм власності розміщується відповідно до законодавства України державне замовлення на виробництво та розповсюдження фільмів. У разі державного...


Статья 22. Використання національного екранного часу 

Для сприяння виробництву національних фільмів, а також доступу глядачів до перегляду творів національної кінематографічної спадщини встановлюється квота демонстрування національних фільмів,...


Статья 23. Міжнародна діяльність суб'єктів кінематографії України 

Міжнародна діяльність суб'єктів кінематографії України полягає у спільному з іншими країнами виробництві фільмів, розповсюдженні за межами України національних фільмів, а в Україні - фільмів...


Статья 24. Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб у кінематографії України 

Іноземні юридичні та фізичні особи можуть брати участь у розвитку кінематографії України, в тому числі шляхом інвестування, відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на...


Статья 25. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами...


Статья 26. Відповідальність за порушення законодавства про кінематографію 

Особи, винні у порушенні законодавства про кінематографію, несуть відповідальність згідно з законодавством України. 

Р о з д і л VII 

...