??????????? 17. Закона України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
Особливості орендної плати за користування землею Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється: 

для земель під об'єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, площами тощо) та соціально-побутового призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) - 1 гривня незалежно від площі; 

для земель під іншими об'єктами - 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки. 

Після введення об'єктів містобудування в експлуатацію річна орендна плата за земельні ділянки справляється відповідно до законодавства. 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: 

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін, які випливають із цього Закону; 

розробити і привести відповідно до цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  

Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 22 грудня 2006 року N 525-V

Другие статьи закона

Статья 7. Повноваження органів місцевого самоврядування 

Статья 8. Нормативне регулювання відносин під час реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування 

Статья 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 

Статья 13. Обов'язки інвесторів-забудовників 

Статья 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 16. Порядок планування робіт з реконструкції, заміни житлового фонду