??????????? 5. Закона України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства: 

забезпечує формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; 

координує та контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах; 

розробляє і затверджує державні стандарти, норми та правила в межах, установлених законом; 

організовує розроблення проектів державних програм з реконструкції, заміни житлового фонду; 

здійснює нормативно-правове забезпечення та інші повноваження, передбачені законом.

{ Стаття 5 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Другие статьи закона

Статья 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

Статья 7. Повноваження органів місцевого самоврядування 

Статья 8. Нормативне регулювання відносин під час реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування 

Статья 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 

Статья 13. Обов'язки інвесторів-забудовників 

Статья 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду