??????????? 9. Закона України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду Джерелами фінансування реконструкції, заміни житлового фонду є: 

кошти інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду; 

кошти фондів реконструкції, заміни житлового фонду, утворених відповідно до закону; 

кошти державного та місцевих бюджетів з подальшим їх поверненням; 

інші джерела, не заборонені законом. 

Другие статьи закона

Статья 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування 

Статья 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 

Статья 13. Обов'язки інвесторів-забудовників 

Статья 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 16. Порядок планування робіт з реконструкції, заміни житлового фонду 

Статья 17. Особливості орендної плати за користування землею