Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Конституційний Суд України від 03.06.1992 № 2400-XII ЗУ Про Конституційний Суд України - Закони України 2014

Про Конституційний Суд УкраїниСтатья 1. Конституційний Суд України - орган судової влади 

1. Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової влади, покликаним забезпечувати відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади...


Статья 2. Мета і завдання Конституційного Суду України 

1. Основна мета діяльності Конституційного Суду України - забезпечення конституційної законності і верховенства Конституції України. 

2. Завданнями Конституційного Суду України є...


Статья 3. Законодавство про Конституційний Суд України 

Повноваження Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом. Організація та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України, цим...


Статья 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України будує свою діяльність на основі принципів: законності, незалежності, колегіальності, змагальності, гласності, повноти розгляду справи та обгрунтованості прийнятих...


Статья 5. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України 

1. Конституційний Суд України складається з Голови, двох заступників Голови і 12 членів Конституційного Суду України.

2. Судді Конституційного Суду України обираються Верховною Радою...


Статья 6. Вимоги до судді Конституційного Суду України 

1. До складу Конституційного Суду України може бути обраним громадянин України, який має виборчі права, досяг на день обрання не менше 40 років і має вищу юридичну освіту, стаж практичної,...


Статья 7. Присяга судді Конституційного Суду України 

1. Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високий обов'язок судді Конституційного Суду України,...


Статья 8. Судді Конституційного Суду України 

1. Судді Конституційного Суду України здійснюють підготовку питань на розгляд Суду.

2. Судді Конституційного Суду України мають право витребувати від державних органів, органів місцевого...


Статья 9. Голова Конституційного Суду України 

1. До повноважень Голови Конституційного Суду України входить:

1) організація діяльності Конституційного Суду України;

2) керівництво підготовкою справ та інших питань до розгляду...


Статья 10. Заступники Голови Конституційного Суду України 

1. Заступник Голови Конституційного Суду України виконує за дорученням Голови Конституційного Суду окремі його функції і заступає Голову у разі його відсутності або неможливості здійснення ним...


Статья 11. Секретар Конституційного Суду України 

1. Секретар Конституційного Суду України обирається на засіданні Конституційного Суду строком на п'ять років з числа членів Конституційного Суду протягом одного місяця з дня обрання першого...


Статья 12. Дострокове припинення повноважень особи, обраної до Конституційного Суду України 

1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у зв'язку з:

1) його проханням про відставку;

2) втратою громадянства;

3) досягненням ним 65-річного...


Статья 13. Припинення повноважень Голови, заступників Голови Конституційного Суду України 

1. За наявності прохання Голови, заступника Голови вони можуть бути звільнені з цієї посади, що не позбавляє їх повноважень судді Конституційного Суду України. 

2. У разі припинення...


Статья 14. Справи, що розглядаються Конституційним Судом України 

1. Конституційний Суд України приймає до свого провадження справи з питань невідповідності Конституції:

1) чинних законів України та інших актів, прийнятих Верховною Радою...


Статья 15. Право внесення питань на розгляд Конституційного Суду України 

Правом вносити питання на розгляд Конституційного Суду України користуються:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

одна п'ята народних депутатів України від...


Статья 16. Відмова у порушенні провадження в Конституційному Суді України 

Конституційний Суд України відмовляє у порушенні провадження, якщо заява не підлягає розгляду в Конституційному Суді, а також якщо вона подана неналежним органом або неналежною посадовою...


Статья 17. Забезпечення повноти розгляду справи Конституційним Судом України 

1. Конституційний Суд України для ведення судових справ і дачі висновків має право витребувати від органів законодавчої і виконавчої влади, об'єднань громадян і окремих громадян будь-які...


Статья 18. Засідання Конституційного Суду України 

1. У засіданні Конституційного Суду України головує Голова Конституційного Суду або його заступник. Засідання Конституційного Суду є правомочним, якщо присутні не менше двох третин складу Суду,...


Статья 19. Межі вирішення справи Конституційним Судом України 

1. Конституційний Суд України виносить рішення з питань, порушених у заяві щодо нормативного акта або окремих норм, конституційність чи законність яких піддається сумніву.

2. Якщо при...


Статья 20. Вимоги до рішень і висновків Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України повинно містити відповідь на питання про відповідність чи невідповідність Конституції України та міжнародним актам, ратифікованим Україною, розглядуваних...


Статья 21. Окрема думка судді Конституційного Суду України 

Суддя Конституційного Суду України, не згодний з рішенням або висновком Конституційного Суду, має право викласти свою окрему думку в письмовій формі, яка додається до рішення або висновку...


Статья 22. Обов'язковість рішень Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України підлягають безумовному виконанню всіма державними органами, органами місцевого і регіонального самоврядування, установами, організаціями, підприємствами,...


Статья 23. Відповідальність за невиконання рішення Конституційного Суду України 

Невиконання рішення Конституційного Суду України тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. 

Розділ II 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

...


Статья 24. Фінансування Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України фінансується з державного бюджету України окремим рядком. Обсяг фінансування встановлюється Верховною Радою України за поданням Голови Конституційного Суду. 


Статья 25. Публікація актів та інших матеріалів Конституційного Суду України 

Рішення і висновки Конституційного Суду України публікуються у "Відомостях Верховної Ради України" окремим розділом "Конституційний Суд України" та в газеті "Голос України". 


Статья 26. Основи провадження конституційного судочинства 

Правовою основою провадження конституційного судочинства є Конституція України, цей Закон і Закон про конституційне судочинство в Україні. 


Статья 27. Регламент Конституційного Суду України 

1. Внутрішні питання діяльності Конституційного Суду України, його Секретаріату, порядок діловодства, вимоги до персоналу Конституційного Суду та правила внутрішнього розпорядку визначаються...


Статья 28. Секретаріат Конституційного Суду України 

1. Організаційну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по обслуговуванню Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду, який діє під керівництвом Секретаря...


Статья 29. Незалежність Конституційного Суду України 

1. Конституційний Суд України та його судді у своїй діяльності є незалежними, користуються всією повнотою повноважень, наданих їм Конституцією України та цим Законом. Судді Конституційного Суду...


Статья 30. Недоторканність суддів Конституційного Суду України 

1. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії недоторканності, встановлені для народних депутатів України. Вони можуть бути позбавлені її лише за згодою Верховної Ради...


Статья 31. Соціальне і побутове забезпечення суддів Конституційного Суду України 

1. Судді Конституційного Суду України за свою службу одержують заробітну плату, розмір якої встановлюється Верховною Радою України.

2. Судді Конституційного Суду України, який не має...


Статья 32. Символи судової влади Конституційного Суду України 

1. В залі засідань Конституційного Суду України знаходиться зображення Державного герба України і встановлюється Державний прапор України. 

2. Судді Конституційного Суду України...


Статья 33. Місцезнаходження Конституційного Суду України 

Місцезнаходженням Конституційного Суду України є місто Київ. 


Статья 34. Печатка Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.  

Президент України Л.КРАВЧУК м. Київ, 3...