Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV ЗУ Про концесії - Закони України 2014

Про концесіїСтатья 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 

концесія - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого...


Статья 2. Принципи концесійної діяльності 

Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії (далі - концесійної діяльності), є: 

законність здійснення концесійної діяльності; 

державне...


Статья 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію 

1. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до цього Закону. 

2. У концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які...


Статья 4. Обмеження концесійної діяльності 

Передача концесіонером своїх майнових прав, що випливають з концесійного договору чи об'єктів концесії, повністю або частково третім особам можлива тільки за умови надання на це згоди...


Статья 5. Правові засади концесійної діяльності 

1. Відносини щодо надання в концесію об'єктів права державної чи комунальної власності регулюються концесійним договором, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України. 

2....


Статья 6. Порядок прийняття рішення про надання концесії 

1. Пропозиції щодо переліку конкретних об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади. Затвердження...


Статья 7. Основні засади проведення концесійного конкурсу 

1. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем. 

2. Концесієдавець: 

затверджує умови концесійного конкурсу; 

утворює конкурсну комісію,...


Статья 8. Оголошення концесійного конкурсу та його результатів

{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010 } 

1. Інформація про оголошення концесійного конкурсу щодо надання нових концесій чи...


Статья 9. Укладення та строк дії концесійного договору 

1. Концесійний договір укладається на строк, визначений у договорі, який має бути не менше 10 років та не більше 50 років. 

2. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення...


Статья 10. Істотні умови договору концесії 

1. Істотними умовами договору концесії є: 

сторони договору; 

види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору; 

об'єкт концесії (склад і вартість...


Статья 11. Ліцензування 

Якщо концесіонер здійснює підприємницьку діяльність, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню, обов'язковість одержання концесіонером в установленому порядку відповідної...


Статья 12. Концесійні платежі 

1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності. 

У разі якщо протягом строку дії договору...


Статья 13. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за концесійним договором 

1. За невиконання або за неналежне виконання умов концесійного договору, у тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом,...


Статья 14. Реєстрація концесійних договорів 

1. У разі, якщо об'єктом концесії є об'єкт права державної власності, орган, уповноважений укласти концесійний договір в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, повідомляє про...


Статья 15. Припинення дії концесійного договору 

1. Дія концесійного договору припиняється у разі: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням...


Статья 16. Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору 

1. Спори, що виникають з концесійних договорів, розглядаються відповідно до законодавства України судом. ( Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 )...


Статья 17. Права і обов'язки концесієдавця 

1. Концесієдавець має право: 

здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору; 

надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління...


Статья 18. Права і обов'язки концесіонера 

1. Концесіонер має право: 

здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єкта концесії; 

на виключне право на...


Статья 19. Організаційно-правові форми діяльності концесіонера 

1. Концесіонер здійснює свою діяльність у будь-якій організаційно-правовій формі. 

2. Порядок створення юридичних осіб для здійснення концесійної діяльності, їх реорганізації і...


Статья 20. Правовий режим майна, що надається в концесію або створюється у зв'язку з виконанням умов концесійного договору 

1. Передача об'єктів у концесію не зумовлює перехід права власності на цей об'єкт до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об'єкти. 

Майно, створене...


Статья 21. Захист права концесіонера на майно, одержане ним у концесію 

1. Положення законодавства щодо захисту права власності поширюється на концесіонера щодо захисту його права на майно, отримане (створене) ним відповідно до умов концесійного договору. 

...


Статья 22. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії 

1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії несе концесієдавець, якщо інше не встановлено концесійним договором. 

2. Майно, отримане концесіонером або створене...


Статья 23. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію 

1. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом його ліквідації. 

2. Право повного господарського відання на...


Статья 24. Передача об'єкта концесії 

1. Передача об'єкта у концесію здійснюється у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі. 

2. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної...


Статья 24-1. Гарантії прав концесіонерів 

1. Держава гарантує додержання встановлених актами законодавства умов для провадження концесіонерами діяльності, пов'язаної з виконанням концесійних договорів, захист їхніх прав і законних...


Статья 25. Бухгалтерський облік та фінансова звітність 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо концесійної діяльності ведеться відповідно до законодавства України. 


Статья 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з концесійним договором 

Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з виконанням умов концесійного договору справляються відповідно до законодавства...


Статья 22. Концесійні договори 

Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію,...