Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про космічну діяльність від 15.11.1996 № 502/96-ВР ЗУ Про космічну діяльність - Закони України 2014

Про космічну діяльністьСтатья 1. Визначення термінів і понять 

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

космічна діяльність - наукові космічні дослідження, створення та застосування космічної техніки,...


Статья 2. Законодавство про космічну діяльність в Україні 

Відносини у сфері космічної діяльності регулюються цим Законом та іншими актами законодавства України, що приймаються відповідно до нього. 


Статья 3. Мета космічної діяльності 

Космічна діяльність має на меті:

сприяння соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростанню добробуту громадян;

участь у розв'язанні загальних проблем...


Статья 4. Засади космічної діяльності 

Основними засадами космічної діяльності в Україні є:

державне регулювання;

державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь...


Статья 5. Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності 

Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності в Україні здійснюються шляхом:

законодавчого встановлення основних принципів, норм і правил космічної діяльності;

...


Статья 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції: 

розробляє концептуальні основи державної...


Статья 7. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України 

Космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, яка розробляється на п'ять років і затверджується Верховною Радою...


Статья 8. Правила космічної діяльності в Україні 

До правил космічної діяльності в Україні належать норми експлуатаційної придатності об'єктів космічної діяльності, стандарти та нормативні документи, якими регулюється порядок:

...


Статья 9. Заборона та обмеження у космічній діяльності 

При здійсненні космічної діяльності в Україні забороняються:

виведення на орбіту чи розміщення в космосі будь-яким чином ядерної зброї та всіх інших видів зброї масового знищення чи...


Статья 10. Ліцензування космічної діяльності 

Будь-які суб'єкти космічної діяльності, які здійснюють або мають наміри здійснювати цю діяльність в Україні або під юрисдикцією України поза її межами, повинні одержати в центральному органі...


Статья 11. Фінансування космічної діяльності 

Фінансування космічної діяльності з науковою та господарською метою у тих випадках, коли замовником робіт є держава, здійснюється на підставі Загальнодержавної цільової науково-технічної...


Статья 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України: { Абзац перший частини першої статті 11-1...


Статья 12. Сертифікація об'єктів космічної діяльності 

Будь-який об'єкт космічної діяльності в Україні підлягає сертифікації на відповідність вимогам експлуатаційної придатності, встановленим чинними в Україні нормативними документами, з...


Статья 13. Реєстрація космічних апаратів та унікальних об'єктів космічної діяльності

{ Назва статті 13 в редакції Закону N 4102-VI ( 4102-17 ) від 09.12.2011 } 

Космічні апарати підлягають обов'язковій державній реєстрації в Державному реєстрі космічних апаратів...


Статья 14. Вилучення космічних апаратів з Державного реєстру 

{ Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Космічний апарат вилучається з Державного реєстру космічних апаратів України...


Статья 15. Допуск, обмеження та заборона експлуатації об'єктів космічної діяльності 

Об'єкт космічної діяльності допускається до експлуатації, якщо він має сертифікат відповідності.

{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 )...


Статья 16. Передача об'єкта космічної діяльності в оренду 

Порядок і правила передачі об'єкта космічної діяльності в оренду міжнародному або іноземному суб'єкту космічної діяльності регулюються чинним законодавством, якщо інше не передбачено...


Статья 17. Україна як суб'єкт міжнародного космічного права 

Україна як суб'єкт міжнародного космічного права здійснює свою космічну діяльність на засадах рівноправності з іншими державами з урахуванням своїх національних інтересів.

Україна...


Статья 18. Засади міжнародної космічної діяльності 

Основними засадами міжнародної космічної діяльності в Україні є:

зміцнення національного суверенітету;

дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

...


Статья 19. Вирішення спорів 

Спори, що виникають у процесі міжнародного співробітництва у космосі, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України. 

...


Статья 20. Державний нагляд за безпекою космічної діяльності 

Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності, а також навчання та атестація осіб, які контролюють дотримання космічних правил і наявність необхідного рівня безпеки...


Статья 21. Безпека населення та охорона довкілля 

У процесі космічної діяльності суб'єкти космічної діяльності повинні дотримуватися вимог безпеки щодо життя та здоров'я населення, майна громадян, підприємств, установ, організацій і...


Статья 22. Охорона космічної техніки та майна суб'єктів космічної діяльності 

Охорона космічної техніки під час виробництва, випробування, транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна суб'єктів космічної діяльності забезпечується згідно із...


Статья 23. Сповіщення про інциденти та надзвичайні події 

Суб'єкти космічної діяльності в обов'язковому порядку повинні подавати повну інформацію органам виконавчої влади про будь-які інциденти та надзвичайні події. 

Центральні органи...


Статья 24. Обов'язкове страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні 

Перелік видів обов'язкового страхування при здійсненні космічної діяльності встановлюється чинним законодавством України.

Порядок обов'язкового страхування ( 1033-2010-п )...


Статья 25. Відповідальність за шкоду, заподіяну під час космічної діяльності, та відшкодування шкоди 

Відповідальність за шкоду, заподіяну під час космічної діяльності, а також порядок визначення розмірів цієї шкоди, що підлягає відшкодуванню, встановлюються відповідно до чинного законодавства...


Статья 26. Здійснення космічної діяльності у сфері оборони та національної безпеки 

Космічна діяльність у сфері оборони та національної безпеки здійснюється Міністерством оборони України, на яке разом з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої...


Статья 27. Взаємодія Міністерства оборони України з центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності у сфері космічної діяльності 

Порядок взаємодії Міністерства оборони України і центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері космічної діяльності при здійсненні...


Статья 28. Компетенція Міністерства оборони України у сфері космічної діяльності 

Міністерство оборони України в межах своєї компетенції: 

розробляє концептуальні основи державної космічної політики та Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму...


Статья 29. Відповідальність за порушення законодавства про космічну діяльність в Україні 

Порушення законодавства про космічну діяльність в Україні має наслідком дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

...