Статья 11. Закона України Про космічну діяльність
Фінансування космічної діяльності Фінансування космічної діяльності з науковою та господарською метою у тих випадках, коли замовником робіт є держава, здійснюється на підставі Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України і передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком.

Фінансування космічної діяльності в цілях оборони та безпеки України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України за державним оборонним замовленням.

{ Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 }

Фінансування здійснюється через державних замовників робіт по створенню і використанню космічної техніки та розподіляється між виконавцями відповідно до державного контракту.

Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності, передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками. ( Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1559-III ( 1559-14 ) від 16.03.2000 )

Іноземні кредити та інвестиції у космічну діяльність, пов'язану з виконанням Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, гарантуються державою відповідно до чинного законодавства України. 

Другие статьи закона