Статья 13. Закона України Про космічну діяльність
Реєстрація космічних апаратів та унікальних об'єктів космічної діяльності{ Назва статті 13 в редакції Закону N 4102-VI ( 4102-17 ) від 09.12.2011 } 

Космічні апарати підлягають обов'язковій державній реєстрації в Державному реєстрі космічних апаратів України згідно з Правилами реєстрації космічних апаратів в Україні, які затверджує Кабінет Міністрів України. Якщо космічний апарат створюється спільно з юридичними особами інших держав чи міжнародними організаціями, то питання його реєстрації вирішується згідно з укладеними міжнародними договорами (контрактами).

{ Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

На космічний апарат, внесений до Державного реєстру космічних апаратів України, видається реєстраційне посвідчення.

{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Після внесення космічного апарата до Державного реєстру космічних апаратів України всі записи щодо цього об'єкта, зроблені раніше у реєстрах космічних апаратів інших держав, не визнаються Україною.

{ Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Внесення космічного апарата до реєстру космічних апаратів іншої держави, якщо цей об'єкт не вилучено з Державного реєстру космічних апаратів України, не визнається Україною.

{ Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1559-III ( 1559-14 ) від 16.03.2000 } 

Другие статьи закона