Статья 14. Закона України Про космічну діяльність
Вилучення космічних апаратів з Державного реєстру { Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Космічний апарат вилучається з Державного реєстру космічних апаратів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності у разі: { Абзац перший частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

{ Абзац другий частини першої статті 14 виключено на підставі Закону N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

фізичного знищення (загибелі);

передачі у встановленому порядку іншій державі, міжнародному або іноземному підприємству, установі чи організації.

У разі вилучення космічного апарата з Державного реєстру космічних апаратів України реєстраційне посвідчення втрачає чинність.

{ Текст статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Другие статьи закона