Статья 15. Закона України Про космічну діяльність
Допуск, обмеження та заборона експлуатації об'єктів космічної діяльності Об'єкт космічної діяльності допускається до експлуатації, якщо він має сертифікат відповідності.

{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності може обмежити або заборонити експлуатацію об'єктів космічної діяльності у разі: { Абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

прострочення або відсутності сертифіката відповідності; 

експлуатації об'єкта космічної діяльності з порушенням чинного законодавства України; 

експлуатації об'єкта космічної діяльності з порушенням вимог, установлених експлуатаційно-технічною документацією на цей об'єкт. 

Другие статьи закона