Статья 16 Закона України Про космічну діяльність ст. 16 Передача об'єкта космічної діяльності в оренду  від 15.11.1996 № 502/96-ВР - Закони України 2014

Статья 16. Закона України Про космічну діяльність
Передача об'єкта космічної діяльності в оренду Порядок і правила передачі об'єкта космічної діяльності в оренду міжнародному або іноземному суб'єкту космічної діяльності регулюються чинним законодавством, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, укладання яких відбулось у формі закону. 

Р о з д і л IV 

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В КОСМІЧНІЙ СФЕРІ 

Другие статьи закона