Статья 20. Закона України Про космічну діяльність
Державний нагляд за безпекою космічної діяльності Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності, а також навчання та атестація осіб, які контролюють дотримання космічних правил і наявність необхідного рівня безпеки космічної діяльності, а також осіб, які розслідують інциденти та надзвичайні події, покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, Міністерство оборони України та інші органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції.

{ Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

Другие статьи закона