Статья 22. Закона України Про космічну діяльність
Охорона космічної техніки та майна суб'єктів космічної діяльності Охорона космічної техніки під час виробництва, випробування, транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна суб'єктів космічної діяльності забезпечується згідно із законодавством. 

При транспортуванні космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров'я людей або довкілля, використовується спеціальний транспорт під охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та Міністерством внутрішніх справ України.

{ Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

На підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, встановлених законодавством.

{ Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів.

{ Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 22 в редакції Закону N 4102-VI ( 4102-17 ) від 09.12.2011 } 

Другие статьи закона