Статья 5. Закона України Про космічну діяльність
Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності в Україні здійснюються шляхом:

законодавчого встановлення основних принципів, норм і правил космічної діяльності;

розробки концептуальних основ державної політики у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;

формування Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України;

планування та фінансування космічної діяльності за рахунок коштів Державного бюджету України, а також сприяння залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України;

цільової підготовки кадрів за рахунок Державного бюджету України;

запровадження ліцензування такої діяльності; { Абзац сьомий частини першої статті 5 в редакції Закону N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 }

контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами космічної діяльності. { Частину першу статті 5 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 2186-VI ( 2186-17 ) від 13.05.2010 } 

{ Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }  

Другие статьи закона