Статья 7. Закона України Про космічну діяльність
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України Космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, яка розробляється на п'ять років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. 

Формування Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності разом із відповідними центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук України виходячи із мети та основних засад космічної діяльності в Україні.

{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

На основі Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України здійснюється: 

визначення потреб у космічній техніці цивільного, оборонного та подвійного призначення, а також укладання контрактів згідно з чинним законодавством на проведення науково-дослідних робіт (далі - замовлення на космічну техніку) і виробництво космічної техніки на поточний рік, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

виділення коштів з Державного бюджету України для фінансування космічної діяльності за державними замовленнями; 

підготовка кадрів за рахунок коштів Державного бюджету України і вжиття заходів щодо соціального захисту персоналу об'єктів космічної діяльності; 

забезпечення підтримки та вдосконалення об'єктів космічної діяльності наземної інфраструктури, а також необхідного рівня безпеки космічної діяльності; 

забезпечення міжнародного співробітництва в космічній сфері, у тому числі участі України в міжнародних космічних проектах. 

Другие статьи закона