Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про курорти від 05.10.2000 № 2026-III ЗУ Про курорти - Закони України 2014

Про курортиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх...


Статья 2. Законодавство про курорти та його завдання 

Законодавство про курорти базується на положеннях Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів. 

Завданням законодавства про курорти...


Статья 3. Принципи державної політики у сфері курортної справи 

Державна політика України у сфері курортної справи визначається Верховною Радою України і будується на принципах: 

законодавчого визначення умов і порядку організації діяльності...


Статья 4. Види курортів 

За характером природних лікувальних ресурсів курорти України поділяються на курорти державного та місцевого значення. 

До курортів державного значення належать природні території, що...


Статья 5. Медичний профіль (спеціалізація) курортів 

Медичний профіль (спеціалізація) курортів визначається з урахуванням властивостей природних лікувальних ресурсів. 

За своєю спеціалізацією курорти поділяються на курорти загального...


Статья 6. Природні лікувальні ресурси 

До природних лікувальних ресурсів належать мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для...


Статья 7. Підстава для створення курорту 

Підставою для прийняття рішення про оголошення природної території курортною є наявність на ній природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх експлуатації та організації...


Статья 8. Клопотання про оголошення природних територій курортними 

Підготовку та подання клопотань про оголошення природних територій курортними можуть здійснювати центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші...


Статья 9. Розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними 

Клопотання про оголошення природних територій курортними у місячний термін розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, з урахуванням...


Статья 10. Експертиза проектів оголошення природних територій курортними 

Проекти оголошення природних територій курортними підлягають державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам, які проводяться відповідно до законів України "Про державну екологічну...


Статья 11. Прийняття рішень про оголошення природних територій курортними 

У разі позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо проектів оголошення природних територій курортними матеріали передаються центральним органом виконавчої...


Статья 12. Забудова курортів 

Забудова курортів здійснюється відповідно до затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів курортів, іншої містобудівної документації. 

Будівництво на курортах...


Статья 13. Надання земельних ділянок для створення або розширення курорту 

Надання земельних ділянок для створення або розширення курорту здійснюється у порядку, встановленому Земельним кодексом України, на підставі розроблення техніко-економічних обгрунтувань...


Статья 14. Розвиток курортів 

Розвиток курортів здійснюється згідно з довгостроковими комплексними і цільовими державними та місцевими програмами. 

Програми розвитку курортів розробляються на основі даних кадастрів...


Статья 15. Використання природних територій для діяльності курортів 

З метою організації діяльності курортів юридичні та фізичні особи використовують спеціально визначені природні території, які мають мінеральні та термальні води, лікувальні грязі та озокерит,...


Статья 16. Виявлення та облік природних лікувальних ресурсів 

Виявлення природних лікувальних ресурсів здійснюється шляхом проведення комплексних медико-біологічних, кліматологічних, геолого-гідрологічних, курортологічних та інших дослідницьких...


Статья 17. Надання природних лікувальних ресурсів у користування 

Родовища корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, надаються у користування юридичним і фізичним особам для використання з метою лікування, медичної реабілітації та...


Статья 18. Плата за спеціальне використання природних лікувальних ресурсів 

Спеціальне використання природних лікувальних ресурсів здійснюється за плату відповідно до Кодексу України про надра. 

Нормативи плати за користування природними лікувальними ресурсами...


Статья 19. Розробка родовищ підземних лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів 

Розробка родовищ підземних лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, здійснюється за спеціальним дозволом на...


Статья 20. Організація лікування на курортах 

Організація лікування на курортах спрямовується на забезпечення громадян природними лікувальними ресурсами і здійснюється відповідно до науково обгрунтованих методик, що розробляються для...


Статья 21. Організація обслуговування на курортах 

Організація обслуговування на курортах здійснюється санаторно-курортними закладами різних форм власності, створеними в установленому законодавством України порядку, і спрямовується на...


Статья 22. Санаторно-курортні заклади 

Санаторно-курортні заклади - це заклади охорони здоров'я, що розташовані на територіях курортів і забезпечують подання громадянам послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного...


Статья 23. Економічні заходи забезпечення організації та функціонування курортів 

Економічні заходи забезпечення організації та функціонування курортів передбачають: 

ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України, здійснення їх економічної...


Статья 24. Економічне обгрунтування розвитку курорту та економічна оцінка його природних лікувальних ресурсів 

Економічне обгрунтування розвитку курорту та економічна оцінка його природних лікувальних ресурсів здійснюються відповідно до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України на...


Статья 25. Фінансове забезпечення курортів 

Фінансування курортів державного та місцевого значення, включаючи розвиток транспорту, систем водопостачання та каналізації, телерадіомовлення та зв'язку, енергозабезпечення, проведення...


Статья 26. Приватизація санаторно-курортних закладів 

Приватизація санаторно-курортних закладів, що знаходяться на територіях курортів державного значення, використовують природні лікувальні ресурси зазначених територій і на момент прийняття цього...


Статья 27. Мета санітарної охорони курортів 

Метою санітарної охорони курортів є збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, запобігання забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню цих ресурсів. З цією метою в...


Статья 28. Поняття округу санітарної охорони 

Округ санітарної охорони - це територія земної поверхні, зовнішній контур якої збігається з межею курорту. В межах цієї території забороняються будь-які роботи, що призводять до забруднення...


Статья 29. Порядок встановлення меж та режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів 

Межі округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення затверджуються Верховною Радою України одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій...


Статья 30. Зони округу санітарної охорони 

Округ санітарної охорони поділяється на три зони: 

перша зона (зона суворого режиму); 

друга зона (зона обмежень); 

третя зона (зона спостережень). 

Встановлення меж...


Статья 31. Перша зона (зона суворого режиму) 

Перша зона (зона суворого режиму) охоплює місця виходу на поверхню мінеральних вод, території, на яких розташовані родовища лікувальних грязей, мінеральні озера, лимани, вода яких...


Статья 32. Друга зона (зона обмежень) 

Друга зона (зона обмежень) охоплює: територію, з якої відбувається стік поверхневих і грунтових вод до місця виходу на поверхню мінеральних вод або до родовища лікувальних грязей, до...


Статья 33. Третя зона (зона спостережень) 

Третя зона (зона спостережень) охоплює всю сферу формування і споживання гідромінеральних ресурсів, лісові насадження навколо курорту, а також території, господарське використання яких без...


Статья 34. Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів 

Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів у межах округу санітарної охорони курорту здійснюється в порядку, встановленому законодавством України. 

Розділ...


Статья 35. Моніторинг природних територій курортів 

З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан довкілля і природних лікувальних ресурсів, прогнозування їх змін під впливом господарської діяльності, а...


Статья 36. Державний кадастр природних територій курортів України 

Державний кадастр природних територій курортів України є системою відомостей про правовий статус, належність, режим, географічне положення, площу, запаси природних лікувальних ресурсів, якісні...


Статья 37. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України 

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України є системою відомостей про кількість, якість та інші важливі з точки зору лікування та профілактики захворювань людини характеристики...


Статья 38. Органи, що здійснюють управління у сфері діяльності курортів 

Управління у сфері діяльності курортів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діяльності курортів,...


Статья 39. Повноваження Кабінету Міністрів України 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності курортів належать: 

1) реалізація державної політики у сфері діяльності курортів; 

2) забезпечення розроблення і...


Статья 40. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів та інших центральних органів виконавчої влади 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів належать: 

1) реалізація державної політики у сфері діяльності курортів; 

2)...


Статья 41. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності курортів 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності курортів відповідно належать: 

1)...


Статья 42. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів належать: 

1) затвердження місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та...


Статья 43. Відповідальність за порушення законодавства про курорти 

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про курорти, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України. 

Розділ X МІЖНАРОДНЕ...


Статья 44. Участь України у міжнародному співробітництві 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів відповідно до норм міжнародного...


Статья 45. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про природні лікувальні ресурси...