Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-III ЗУ Про ліцензування певних видів господарської діяльності - Закони України 2014

Про ліцензування певних видів господарської діяльностіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання. 

Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.

{ Стаття 2 із...


Статья 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування 

Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є: 

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

захист прав, законних інтересів,...


Статья 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування 

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації. 

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює...


Статья 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування 

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування: 

розробляє основні напрями розвитку ліцензування; 

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань...


Статья 6. Орган ліцензування 

Орган ліцензування: 

забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування; 

затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за...


Статья 7. Експертно-апеляційна рада 

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією...


Статья 8. Ліцензійні умови 

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської...


Статья 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 

Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: 

1) банківська діяльність; 

2) професійна діяльність на ринку цінних...


Статья 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії 

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу...


Статья 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії 

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що...


Статья 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких...


Статья 13. Відомості, які містить ліцензія 

На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка ( 1719-2000-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.  

{...


Статья 14. Видача ліцензії 

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. 

Орган ліцензування робить...


Статья 15. Плата за видачу ліцензій 

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 1755-2000-п ). 

Плата за видачу...


Статья 16. Переоформлення ліцензії 

Підставами для переоформлення ліцензії є: 

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові...


Статья 17. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії 

Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат...


Статья 18. Видача дубліката ліцензії 

Підставами для видачі дубліката ліцензії є: 

втрата ліцензії; 

пошкодження ліцензії. 

У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із...


Статья 19. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр 

Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі,...


Статья 20. Нагляд і контроль у сфері ліцензування 

Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та...


Статья 21. Анулювання ліцензії 

Підставами для анулювання ліцензії є: 

заява ліцензіата про анулювання ліцензії; 

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; 

наявність в Єдиному державному...


Статья 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону 

Посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із...


Статья 23. Відшкодування шкоди у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування 

Шкода, заподіяна порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом. 


Статья 24. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. 

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів...