Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про меліорацію земель від 14.01.2000 № 1389-XIV ЗУ Про меліорацію земель - Закони України 2014

Про меліорацію земельСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі вживаються такі терміни: 

меліорація земель - комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що...


Статья 2. Законодавство про меліорацію земель 

Діяльність у сфері меліорації земель регулюється Земельним кодексом України ( 561-12), Водним кодексом України ( 213/95-ВР ), Кодексом України про надра ( 132/94-ВР ), Законом України "Про...


Статья 3. Види меліорації земель 

Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна,...


Статья 4. Гідротехнічна меліорація земель 

Гідротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водним режимом (перезволожених, переосушених тощо),...


Статья 5. Культуртехнічна меліорація земель 

Культуртехнічна меліорація земель передбачає проведення впорядкування поверхні землі та підготовку її до використання для сільськогосподарських потреб. З цією метою здійснюються такі заходи,...


Статья 6. Хімічна меліорація земель 

Хімічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних властивостей грунтів, їх хімічного складу. 

Хімічна...


Статья 7. Агротехнічна меліорація земель 

Агротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення потужності та поліпшення агрофізичних властивостей кореневмісного шару грунтів. З цією метою...


Статья 8. Агролісотехнічна меліорація земель 

Агролісотехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшення земель шляхом використання грунтозахисних, стокорегулюючих та...


Статья 9. Суб'єкти права власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти 

Право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти (меліоративну мережу з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережну мережу,...


Статья 10. Виключне право державної власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти 

Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі. 

Перелік загальнодержавних меліоративних систем...


Статья 11. Право власності на інженерну інфраструктуру міжгосподарських меліоративних систем та її окремі об'єкти 

Об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати у державній або комунальній власності. 

Порядок набуття і реалізації права власності та...


Статья 12. Право власності на інженерну інфраструктуру внутрішньогосподарських меліоративних систем та її окремі об'єкти 

Об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст або у власності юридичних осіб та...


Статья 13. Повноваження Кабінету Міністрів України з регулювання відносин у сфері меліорації земель 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері меліорації земель належить: 

забезпечення здійснення державної політики у сфері меліорації земель, підвищення родючості грунтів,...


Статья 14. Повноваження центральних органів виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері меліорації земель належить: { Абзац перший...


Статья 15. Повноваження органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з регулювання відносин у сфері меліорації земель{ Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій належить: 

забезпечення додержання законів та інших нормативно-правових...


Статья 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, належить: 

реалізація державної політики у сфері...


Статья 17. Повноваження обласних і районних рад з регулювання відносин у сфері меліорації земель 

До повноважень обласних і районних рад у сфері меліорації земель належить: 

затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних...


Статья 18. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів з регулювання відносин у сфері меліорації земель 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері меліорації земель належить: 

затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних...


Статья 19. Організаційно-правові основи проведення меліорації земель 

Організаційно-правовою основою проведення меліорації земель є науково обгрунтовані державні цільові, міждержавні та місцеві (республіканська, обласні, районні, сільські, селищні, міські)...


Статья 20. Замовники робіт з проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури 

Замовниками робіт з проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури є: 

центральний орган виконавчої влади, що...


Статья 21. Проектування будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури 

Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури здійснюється на конкурсних засадах на підставі проектно-кошторисної...


Статья 22. Виконання робіт з будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури 

Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями,...


Статья 23. Надання земель для потреб меліорації 

Вилучення (викуп) та надання земель для потреб меліорації провадиться відповідно до Земельного кодексу України ( 561-12 ). 

Після закінчення будівництва (реконструкції)...


Статья 24. Експлуатація меліоративних систем 

Експлуатація меліоративних систем повинна забезпечувати оптимальний водний та повітряний режим грунтів, створення умов для високоефективного та екологічно безпечного використання меліорованих...


Статья 25. Використання меліорованих земель 

Користувачі та власники меліорованих земель зобов'язані забезпечувати: 

одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом застосування науково обгрунтованих...


Статья 26. Особливості експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі 

У разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у користуванні меліоровані землі, передача меліоративних фондів власнику здійснюється відповідно до Закону України "Про...


Статья 27. Державний контроль за станом експлуатації меліоративних систем і використанням меліорованих земель 

Державний контроль за дотриманням правил експлуатації меліоративних систем і використанням меліорованих земель здійснюють у межах своїх повноважень центральні органи виконавчої влади, місцеві...


Статья 28. Джерела фінансування витрат на меліорацію земель 

Фінансування витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, на проведення моніторингу зрошуваних та...


Статья 29. Витрати на меліорацію земель, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів 

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, окремих...


Статья 30. Загальні екологічні вимоги до меліорації земель 

Меліорація земель повинна проводитися з метою забезпечення: 

раціонального використання земельних, водних, лісових та мінерально-сировинних ресурсів; 

захисту земель...


Статья 31. Екологічні вимоги до проектування, будівництва (реконструкції) і експлуатації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури 

Проектна документація на проведення меліорації земель повинна в обов'язковому порядку містити матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище і довідку про екологічні наслідки...


Статья 32. Порядок розв'язання спорів, що виникають у сфері меліорації земель 

Спори, що виникають у сфері меліорації земель, розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством України. 


Статья 33. Відповідальність за порушення законодавства про меліорацію земель 

Особи, винні у: 

недотриманні державних стандартів, норм і правил, у тому числі будівельних, екологічних і санітарно-гігієнічних, під час проектування, будівництва (реконструкції)...