Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність від 11.02.1998 № 113/98-ВР ЗУ Про метрологію та метрологічну діяльність - Закони України 2014

Про метрологію та метрологічну діяльністьСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

метрологія - наука про вимірювання; 

вимірювання - відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,...


Статья 3. Законодавство про метрологію та метрологічну діяльність 

Відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 


Статья 4. Державна метрологічна система 

1. Державна метрологічна система створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, а її діяльність спрямована на: 

реалізацію єдиної технічної політики у сфері...


Статья 5. Науково-технічна комісія з метрології 

1. З метою колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи при ЦОВМ створюється консультативно-дорадчий орган -...


Статья 6. Нормативні документи з метрології 

1. Розроблення і затвердження нормативних документів з метрології здійснюються відповідно до закону. 

Нормативні документи з метрології поділяються на: 

нормативні документи з...


Статья 7. Застосування одиниць вимірювань 

1. В Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць (далі - SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої...


Статья 8. Особливості застосування одиниць вимірювань стосовно товарів та послуг, призначених для експорту 

Характеристики і параметри експортних товарів (у тому числі засобів вимірювальної техніки) та послуг (у тому числі з вимірювань, метрологічної атестації, повірки, калібрування), що виробляються...


Статья 9. Державні еталони 

1. Державні еталони є основою технічної бази державної метрологічної системи. Статус державних еталонів надається первинним еталонам, створення і вдосконалення яких здійснюється відповідно до...


Статья 10. Вимірювання та використання їх результатів 

1. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань. 

2. Вимірювальні лабораторії можуть виконувати...


Статья 11. Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювальної техніки 

1. Засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації. 

2. Засоби...


Статья 12. Структура метрологічної служби України 

Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій. 


Статья 13. Державна метрологічна служба 

1. Державна метрологічна служба організовує, провадить та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і...


Статья 14. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології 

1. ЦОВМ здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні. 

2. До повноважень ЦОВМ належить проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності...


Статья 15. Національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри і територіальні органи 

1. Національний науковий метрологічний центр виконує наукові фундаментальні та прикладні дослідження у сфері метрології та науково-дослідні роботи, пов'язані із створенням, удосконаленням,...


Статья 16. Державні служби 

1. Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та...


Статья 17. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій 

1. Метрологічні служби можуть створюватися: 

у центральних органах виконавчої влади (у тому числі в їх центральних апаратах) - для координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності...


Статья 18. Мета державного метрологічного контролю і нагляду 

Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються з метою перевірки додержання вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології. 


Статья 19. Об'єкти державного метрологічного контролю і нагляду 

Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є: 

засоби вимірювальної техніки; 

методики виконання вимірювань; 

кількість фасованого товару в упаковках. 


Статья 20. Сфера державного метрологічного контролю і нагляду 

Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: 

...


Статья 21. Види державного метрологічного контролю і нагляду 

1. До державного метрологічного контролю належать: 

уповноваження та атестація у державній метрологічній системі; 

державні випробування засобів вимірювальної техніки і...


Статья 22. Уповноваження та атестація у державній метрологічній системі 

1. Уповноваження у державній метрологічній системі (далі - уповноваження) здійснюється відповідним органом з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства та організації...


Статья 23. Органи з уповноваження 

1. Органами з уповноваження на проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки є ЦОВМ, на проведення атестації методик виконання вимірювань - ЦОВМ та метрологічні...


Статья 24. Органи з атестації 

1. Органами з атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювань є ЦОВМ, метрологічні центри та територіальні органи (далі - органи з атестації). 

2. ЦОВМ...


Статья 25. Обов'язки уповноважених або атестованих організацій 

Уповноважені або атестовані організації повинні: 

додержуватися вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології, відповідно до яких вони були уповноважені або...


Статья 26. Державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів 

1. Засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, підлягають державним приймальним та контрольним випробуванням з...


Статья 27. Державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки 

1. Засоби вимірювальної техніки, не призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають...


Статья 28. Повірка засобів вимірювальної техніки 

1. Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються напрокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд,...


Статья 29. Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань 

1. Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та...


Статья 30. Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках 

1. Державному метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, якщо вміст цих упаковок не...


Статья 31. Головні державні інспектори, їхні заступники і державні інспектори з метрологічного нагляду 

1. Державний метрологічний нагляд здійснюють посадові особи ЦОВМ та його територіальних органів: 

головний державний інспектор України з метрологічного нагляду та його заступники (далі -...


Статья 32. Права і обов'язки головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів з метрологічного нагляду 

1. Головний державний інспектор України та його заступники, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, області, міста, їхні заступники (далі - головні державні інспектори та їхні...


Статья 33. Правовий захист головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів 

1. Головні державні інспектори, їхні заступники і державні інспектори (далі - державні інспектори) під час виконання своїх обов'язків перебувають під захистом закону. 

Держава гарантує...


Статья 34. Відносини ЦОВМ та його територіальних органів з правоохоронними органами 

Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним інспекторам у виконанні ними службових обов'язків та припиняти незаконні дії осіб, які перешкоджають виконанню обов'язків,...


Статья 35. Права і обов'язки державних повірників 

1. Державні повірники, виконуючи свої обов'язки, мають право: 

безперешкодно, з пред'явленням службового посвідчення, відвідувати підприємства і організації з додержанням встановлених у...


Статья 36. Розгляд скарг на рішення ЦОВМ, його метрологічних центрів і територіальних органів та їх посадових осіб 

1. Скарги на рішення ЦОВМ, його метрологічних центрів і територіальних органів, їх посадових осіб, а також на дії цих осіб розглядаються в порядку, встановленому законодавством. 

2....


Статья 37. Види метрологічного контролю і нагляду, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій 

1. До метрологічного контролю належать: 

атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій; 

метрологічна атестація засобів вимірювальної...


Статья 38. Атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій 

1. Атестація вимірювальних лабораторій підприємств та організацій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду здійснюється за обов'язкової участі...


Статья 39. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки 

1. Засоби вимірювальної техніки, не призначені для серійного виробництва або для ввезення на територію України партіями, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають...


Статья 40. Калібрування засобів вимірювальної техніки 

1. Засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають...


Статья 41. Метрологічна експертиза документації та атестація методик виконання вимірювань 

Метрологічна експертиза документації (технічних завдань, нормативних документів, конструкторської, проектної та технологічної документації) та звітів про геологічне вивчення надр, а також...


Статья 42. Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань 

1. Під час метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань проводиться перевірка: 

стану і застосування засобів вимірювальної техніки; 

застосування методик виконання...


Статья 43. Особливості метрологічної діяльності у сфері оборони України 

Особливості метрологічної діяльності у сфері оборони України регламентуються окремим положенням ( 328-2006-п ), яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони...


Статья 44. Особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок в Україні 

Особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок в Україні регламентуються окремим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної...


Статья 45. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби 

1. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби здійснюється за рахунок: 

коштів державного бюджету; 

надходжень від виконання робіт з державного метрологічного...


Статья 46. Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за виконання цих робіт і надання метрологічних послуг 

1. Підприємства, організації та фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов'язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів державного метрологічного контролю, визначених...


Статья 47. Фінансування діяльності метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій 

1. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, а також підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, які фінансуються з Державного бюджету України, виконують всі...


Статья 48. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в іноземних державах 

Відповідно до міжнародних договорів України можуть визнаватися результати державних випробувань, затвердження типу, повірки, калібрування і метрологічної атестації засобів вимірювальної...


Статья 49. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність 

Особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, притягаються до дисциплінарної, цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Розділ...