Про межу малозабезпеченостіСтатья 1. Межа малозабезпеченості 

Межа малозабезпеченості - це величина середньодушового сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому...


Статья 2. Принципи визначення межі малозабезпеченості 

Межа малозабезпеченості формується на основі нормативно-статистичного методу.

Нормативним методом формується набір продовольчих товарів, який визначається відповідно до соціальних норм...


Статья 3. Порядок розробки набору товарів і послуг 

Набір продовольчих товарів і послуг для визначення величини вартості межі малозабезпеченості розробляється з участю профспілок Кабінетом Міністрів України. 


Статья 4. Порядок визначення величини вартості межі малозабезпеченості 

Величина вартості межі малозабезпеченості щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України при затвердженні Державного бюджету України і періодично...


Статья 5. Право на державну допомогу 

Непрацездатні громадяни, які отримують пенсію, середньодушовий сукупний доход сімей яких не перевищує величини вартості межі малозабезпеченості, мають право на одержання грошової допомоги в...


Статья 6. Відповідальність за порушення законодавства про межу малозабезпеченості 

Посадові особи, винні у порушенні норм законодавства про межу малозабезпеченості, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством....