Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII ЗУ Про міліцію - Закони України 2014

Про міліціюСтатья 1. Міліція в Україні 

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від...


Статья 2. Основні завдання міліції 

Основними завданнями міліції є: 

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; 

запобігання правопорушенням та їх...


Статья 3. Принципи діяльності міліції 

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й...


Статья 4. Правова основа діяльності міліції 

Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови...


Статья 5. Діяльність міліції та права громадян 

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або...


Статья 6. Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

Державні органи, громадські організації, службові особи, трудові колективи,...


Статья 7. Організація міліції та її підпорядкованість 

Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну,...


Статья 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції 

Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється відповідно до...


Статья 9. Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ 

До виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатись інші працівники органів...


Статья 10. Основні обов'язки міліції 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: 

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; 

2) виявляти, запобігати і припиняти кримінальні...


Статья 11. Права міліції 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право: 

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій,...


Статья 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 

Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом. 

Застосуванню сили, спеціальних...


Статья 13. Застосування засобів впливу 

Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка...


Статья 14. Застосування спеціальних засобів 

Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і...


Статья 15. Застосування вогнепальної зброї 

Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також...


Статья 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції 

Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні...


Статья 16. Особовий склад міліції 

Особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції. 

...


Статья 17. Прийняття на службу до міліції 

На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту,...


Статья 18. Проходження служби в міліції 

Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом Міністрів...


Статья 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов'язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній...


Статья 19. Оплата праці працівників міліції 

Форми і розміри грошового забезпечення працівників міліції встановлюються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування якісного особового...


Статья 20. Правове становище працівників міліції 

Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.

Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами.

...


Статья 21. Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю 

Працівники міліції перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 1381-XIV ( 1381-14 ) від...


Статья 22. Соціальний захист працівників міліції 

Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. 

Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у...


Статья 23. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну 

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }  

{ Частину першу статті 23 виключено на підставі Закону N 328-V ( 328-16 ) від...


Статья 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції 

Пенсійне забезпечення працівників міліції після звільнення їх зі служби в органах внутрішніх справ здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення...


Статья 24. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції 

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших...


Статья 25. Відповідальність працівників міліції 

Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи...


Статья 26. Контроль за діяльністю міліції 

Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції ради. 

Місцеві ради, здійснюючи контроль за...


Статья 27. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції 

Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.  

Голова Верховної Ради України Л....