Про міський електричний транспортСтатья 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

діяльність у сфері міського електричного транспорту - здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних з...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері міського електричного транспорту загального користування, в яких беруть участь замовники транспортних послуг, перевізники та...


Статья 3. Законодавство про міський електричний транспорт 

1. Законодавство про міський електричний транспорт складається з цього Закону, законів України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та інших нормативно-правових актів,...


Статья 4. Порядок надання транспортних послуг 

1. Транспортні послуги надаються з додержанням таких вимог: 

постійності (надійності) перевезень на маршрутах (лініях), що передбачає запобігання незапланованим перервам руху та...


Статья 5. Маршрути (лінії) перевезень 

1. Основною формою транспортного обслуговування населення є перевезення трамваями і тролейбусами за маршрутами, а метрополітеном, швидкісним трамваєм - за лініями відповідно до затверджених в...


Статья 6. Права та обов'язки пасажирів 

1. Права та обов'язки пасажирів, порядок проїзду і його оплати визначаються Правилами користування міським електричним транспортом, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 7. Принципи та шляхи реалізації державної політики у сфері міського електричного транспорту 

1. Державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах: 

доступності транспортних послуг для усіх верств населення; 

пріоритетності...


Статья 8. Державне регулювання діяльності у сфері міського електричного транспорту та його розвитку 

1. Загальне регулювання діяльності у сфері міського електричного транспорту та його розвитку здійснює Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та...


Статья 9. Функції уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері міського електричного транспорту 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, здійснює: { Абзац перший частини першої статті 9 в редакції Закону N 5502-VI (...


Статья 10. Державний нагляд і контроль у сфері міського електричного транспорту 

1. Основним завданням державного контролю у сфері міського електричного транспорту є забезпечення надання безпечних транспортних послуг та додержання перевізниками законодавства про міський...


Статья 11. Договір про організацію надання транспортних послуг 

1. Відносини замовників з перевізниками регулюються згідно із законодавством, а також договором про організацію надання транспортних послуг. 

2. У договорі про організацію надання...


Статья 12. Обов'язки та права замовника транспортних послуг 

1. Замовник транспортних послуг зобов'язаний: 

представляти і захищати інтереси споживачів таких послуг; 

визначати обсяги транспортної роботи, маршрути та показники...


Статья 13. Обов'язки та права перевізника 

1. Перевізник зобов'язаний: 

забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів та їх безпеки, якість надання транспортних послуг; 

утримувати...


Статья 14. Тарифна політика та оплата транспортних послуг 

1. Тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних...


Статья 15. Склад міського електричного транспорту 

1. До складу міського електричного транспорту входять підприємства, що надають транспортні послуги, об'єкти міського електричного транспорту, системи електропостачання та зв'язку, будівлі та...


Статья 16. Землі міського електричного транспорту 

1. Надання перевізникові земель у користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Закону України "Про транспорт" (...


Статья 17. Утримання та оновлення рухомого складу та інших об'єктів міського електричного транспорту 

1. Технічний і санітарний стан рухомого складу, який працює на маршрутах (лініях), та інших об'єктів міського електричного транспорту повинен відповідати вимогам Правил дорожнього руху (...


Статья 18. Електрозабезпечення міського електричного транспорту 

1. Протягом трьох років після набрання чинності цим Законом для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені для населення. 

2....


Статья 19. Трудові відносини та соціальний захист працівників перевізника 

1. Трудові відносини працівників перевізника регулюються законодавством про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Положення про робочий час та час відпочинку...


Статья 20. Припинення або обмеження надання транспортних послуг. Організація роботи у надзвичайних умовах 

1. Тимчасове припинення або обмеження надання транспортних послуг може застосовуватися у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху ( 1306-2001-п ), Правилами експлуатації трамвая та...