Статья 10. Закона України Про міський електричний транспорт
Державний нагляд і контроль у сфері міського електричного транспорту 1. Основним завданням державного контролю у сфері міського електричного транспорту є забезпечення надання безпечних транспортних послуг та додержання перевізниками законодавства про міський електричний транспорт. 

2. Державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту (крім метрополітену) здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, а також інші органи контролю згідно із законодавством. { Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті: { Абзац другий частини другої статті 10 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

контролює додержання перевізниками вимог законодавства про дорожній рух та міський електричний транспорт; 

проводить реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів; 

здійснює контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів; 

бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху; 

виконує інші функції, визначені Кабінетом Міністрів України. 

Посадові особи та уповноважені працівники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті мають право: { Абзац восьмий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

проводити в установленому порядку перевірку умов утримання та експлуатації рухомого складу, обладнання та устаткування міського електричного транспорту; 

безперешкодно відвідувати об'єкти міського електричного транспорту з метою перевірки додержання вимог нормативно-правових актів про міський електричний транспорт, ознайомлюватися з документами, що стосуються технічного стану об'єктів, одержувати від перевізника інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; 

забороняти використання об'єктів міського електричного транспорту у разі їх невідповідності вимогам нормативно-правових актів про міський електричний транспорт. 

Посадові особи та уповноважені працівники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті мають також інші права, встановлені законодавством. { Абзац дванадцятий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

3. Державний контроль за технічним станом метрополітену здійснюється згідно із законодавством. 

4. Під час перевірки додержання вимог законодавства про міський електричний транспорт перевізник зобов'язаний надавати всі необхідні документи та створювати належні умови для її проведення. 

Розділ IV 

ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИХ ЗАМОВНИКІВ З ПЕРЕВІЗНИКАМИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ&nb

Другие статьи закона