Статья 11. Закона України Про міський електричний транспорт
Договір про організацію надання транспортних послуг 1. Відносини замовників з перевізниками регулюються згідно із законодавством, а також договором про організацію надання транспортних послуг. 

2. У договорі про організацію надання транспортних послуг визначаються обсяги і якість транспортних послуг за маршрутами (лініями) згідно з розкладом руху, вартість перевезення пасажирів, обов'язки та права сторін, порядок та строки проведення розрахунків, інші умови надання транспортних послуг. 

Типовий договір про організацію надання транспортних послуг ( 1045-2012-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України. { Частину другу статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3158-VI ( 3158-17 ) від 17.03.2011 } 

3. Підставою для укладення договору про організацію надання транспортних послуг є замовлення на пасажирські перевезення міським електричним транспортом, у якому повинні враховуватися державні соціальні нормативи на транспортні послуги, а також спроможність перевізника забезпечити їх необхідний обсяг. 

4. Договір про організацію надання транспортних послуг укладається на основі типового договору не пізніше ніж за квартал до початку його дії на строк не менше року.

{ Частина четверта статті 11 в редакції Закону N 3158-VI ( 3158-17 ) від 17.03.2011 } 

Другие статьи закона