??????????? 13. Закона України Про міський електричний транспорт
Обов'язки та права перевізника 1. Перевізник зобов'язаний: 

забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів та їх безпеки, якість надання транспортних послуг; 

утримувати рухомий склад та інші об'єкти міського електричного транспорту у належному стані, створювати умови для проведення їх державного технічного огляду; 

забезпечувати необхідний рівень професійної кваліфікації працівників та додержання ними вимог законодавства; 

здійснювати справляння плати за проїзд; 

інформувати пасажирів про організацію транспортного обслуговування та правила користування міським електричним транспортом; 

створювати належні умови праці та відпочинку персоналу, забезпечувати контроль за роботою і станом здоров'я водіїв; 

виконувати умови договору про організацію надання транспортних послуг, інші вимоги, встановлені законодавством; 

надавати замовникові інформацію про результати роботи рухомого складу. 

2. Перевізник має право: 

вносити пропозиції щодо створення нових та внесення змін до існуючих маршрутів (ліній), а також уточнення обсягів транспортної роботи і розкладу руху; 

проводити контроль за додержанням пасажирами Правил користування міським електричним транспортом, у тому числі щодо оплати проїзду та наявності документів, які дають право на пільговий проїзд; 

зупиняти пасажирські перевезення на маршрутах (лініях) або тимчасово змінювати розклад руху у разі виникнення загрози його безпеці, змін у пасажирських потоках, а також з інших причин, не залежних від перевізника, і негайно інформувати про це замовника; 

вимагати відшкодування втрат за тимчасове закриття або перешкоджання рухові, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону. 

3. Перевізник несе відповідальність за: 

виконання зобов'язань щодо перевезення пасажирів згідно із законодавством та договором про організацію надання транспортних послуг; 

відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю і майну пасажирів, а також довкіллю, згідно із законодавством; 

надання інформації про фактичні обсяги транспортних послуг. 

Другие статьи закона