Статья 14. Закона України Про міський електричний транспорт
Тарифна політика та оплата транспортних послуг 1. Тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. 

2. Установлення тарифів на проїзд у транспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи перевізників та забезпечення захисту малозабезпечених громадян. У разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи, за рахунок коштів відповідних бюджетів. 

3. Оплата замовником обсягів надання транспортних послуг здійснюється відповідно до Правил надання послуг міським електричним транспортом ( 386-97-п ). 

4. Розрахунки тарифів на проїзд здійснюються відповідно до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту ( z0906-07 ), який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

{ Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

Розділ V 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ 

Другие статьи закона