??????????? 15. Закона України Про міський електричний транспорт
Склад міського електричного транспорту 1. До складу міського електричного транспорту входять підприємства, що надають транспортні послуги, об'єкти міського електричного транспорту, системи електропостачання та зв'язку, будівлі та службові приміщення. 

2. Вимоги до технічного стану, обслуговування, ремонту об’єктів міського електричного транспорту та їх охорони встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

{ Частина друга статті 15 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

{ Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

Другие статьи закона