Статья 19. Закона України Про міський електричний транспорт
Трудові відносини та соціальний захист працівників перевізника 1. Трудові відносини працівників перевізника регулюються законодавством про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Положення про робочий час та час відпочинку водіїв ( z1596-04 ) затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

3. Керівник перевізника приймається на роботу за контрактом. Прийняття і звільнення керівника із займаної посади узгоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту у межах їх повноважень.

{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

4. Колективні трудові спори за участю працівників перевізника розв'язуються згідно із законодавством. 

5. Працівники перевізника мають право на безоплатний проїзд відповідно трамваєм, тролейбусом, метрополітеном. Витрати перевізника, пов'язані з безоплатним проїздом зазначених осіб, не включаються до складу їх валових витрат і не підлягають відшкодуванню з бюджету. 

{ Частину шосту статті 19 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

7. Соціальний захист та пенсійне забезпечення працівників перевізника здійснюються згідно із законодавством. 

Другие статьи закона