??????????? 6. Закона України Про міський електричний транспорт
Права та обов'язки пасажирів 1. Права та обов'язки пасажирів, порядок проїзду і його оплати визначаються Правилами користування міським електричним транспортом, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту і які повинні гарантувати пасажирам право на одержання: { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

якісних і безпечних транспортних послуг відповідно до цього Закону; 

своєчасної та достовірної інформації стосовно транспортних послуг; 

компенсації згідно із законодавством заподіяної під час користування міським електричним транспортом шкоди. 

Розділ III 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ&n

Другие статьи закона