Статья 7. Закона України Про міський електричний транспорт
Принципи та шляхи реалізації державної політики у сфері міського електричного транспорту 1. Державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах: 

доступності транспортних послуг для усіх верств населення; 

пріоритетності розвитку міського електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля та курортних регіонах; 

створення сприятливих умов для виробництва вітчизняного рухомого складу та його удосконалення; 

беззбиткової роботи перевізників. 

2. Реалізація державної політики у сфері міського електричного транспорту здійснюється шляхом: 

формування нормативно-правової бази його функціонування; 

здійснення державного контролю за його технічним станом та забезпеченням безпеки руху; 

сприяння реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у цій сфері; 

підтримки вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання; 

забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг. 

Другие статьи закона