??????????? 9. Закона України Про міський електричний транспорт
Функції уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері міського електричного транспорту 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, здійснює: { Абзац перший частини першої статті 9 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

підготовку пропозицій і реалізацію державної науково-технічної та економічної політики у сфері міського електричного транспорту; 

{ Абзац третій частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

{ Абзац четвертий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

{ Абзац п'ятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

організацію у межах своїх повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері міського електричного транспорту і забезпечення їх виконання; 

затвердження порядку формування тарифів на проїзд; { Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

нормативно-методичне забезпечення експлуатації об'єктів міського електричного транспорту, визначення пріоритетних напрямів науково-технічних досліджень у сфері міського електричного транспорту, впровадження новітніх технологій, виконання функцій державного замовника відповідних науково-технічних робіт; 

{ Абзац дев'ятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

{ Абзац десятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює: 

контроль за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті та підготовку пропозицій щодо їх удосконалення; 

розроблення державних програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання; 

державний контроль за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху; 

ведення обліку та аналіз причин виникнення катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на міському електричному транспорті; 

розроблення заходів щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на міському електричному транспорті та контроль за їх виконанням; 

ведення обліку пожеж на міському електричному транспорті; 

підготовку пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності на проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері міського електричного транспорту, участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері, організацію підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності; 

інші повноваження, визначені законами та покладені на нього Президентом України.

{ Статтю 9 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

Другие статьи закона