Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні - Закони України 2014

Про місцеве самоврядування в УкраїніСтатья 1. Основні терміни, використані в цьому Законі 

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними...


Статья 2. Поняття місцевого самоврядування 

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох...


Статья 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні 

1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. 

2. Будь-які обмеження права громадян України на...


Статья 4. Основні принципи місцевого самоврядування 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних...


Статья 5. Система місцевого самоврядування 

1. Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи...


Статья 6. Територіальні громади 

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 

2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть...


Статья 7. Місцевий референдум 

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання,...


Статья 8. Загальні збори громадян 

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. 

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами...


Статья 9. Місцеві ініціативи 

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 

2. Порядок...


Статья 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування 

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження...


Статья 11. Виконавчі органи рад 

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі...


Статья 12. Сільський, селищний, міський голова 

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища,...


Статья 13. Громадські слухання 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної...


Статья 14. Органи самоорганізації населення 

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації...


Статья 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого...


Статья 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність...


Статья 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад 

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх...


Статья 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад 

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній...


Статья 19. Статут територіальної громади села, селища, міста 

1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на...


Статья 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами...


Статья 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 


Статья 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей 

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і...


Статья 23. Підняття Державного Прапора України 

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України. 


Статья 24. Законодавство про місцеве самоврядування 

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону. 

2....


Статья 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад 

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

{ Офіційне тлумачення положень статті 25...


Статья 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших...


Статья 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку...


Статья 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження...


Статья 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до...


Статья 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,...


Статья 31. Повноваження у галузі будівництва 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах...


Статья 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,...


Статья 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо...


Статья 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень...


Статья 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством...


Статья 36. Повноваження в галузі оборонної роботи 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:

1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну...


Статья 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування...


Статья 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо...


Статья 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження: 

1) утворення в...


Статья 39. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносять у встановленому порядку до відповідних...


Статья 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом повноваження. 


Статья 41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів  

1. Питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських рад. 

2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до Конституції...


Статья 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його...


Статья 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях 

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника...


Статья 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям 

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та...


Статья 45. Порядок формування рад 

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в місті,...


Статья 46. Сесія ради 

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних...


Статья 47. Постійні комісії ради 

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за...


Статья 48. Тимчасові контрольні комісії ради 

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого...


Статья 49. Депутат ради 

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень...


Статья 50. Секретар сільської, селищної, міської ради 

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного...


Статья 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після...


Статья 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів...


Статья 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно...


Статья 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення...


Статья 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради 

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

{...


Статья 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та перший заступник, заступник голови обласної ради 

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради. 

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. 

2. Заступник голови районної, районної у місті (у...


Статья 57. Президія (колегія) районної, обласної ради 

1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію) ради. Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що...


Статья 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради 

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами. 

2. Виконавчий апарат ради здійснює...


Статья 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

{ Офіційне тлумачення положень частини першої статті 59 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2009...


Статья 60. Право комунальної власності 

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси,...


Статья 61. Місцеві бюджети 

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з...


Статья 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів 

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та...


Статья 63. Доходи місцевих бюджетів 

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових...


Статья 64. Видатки місцевих бюджетів 

1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет;...


Статья 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів 

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який...


Статья 66. Збалансування місцевих бюджетів

{ Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 } 

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого...


Статья 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

{ Назва статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 } 

1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування наданих...


Статья 68. Утворення цільових фондів 

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. 

2. Порядок формування та використання цільових...


Статья 69. Місцеві податки і збори 

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих...


Статья 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах 

1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним...


Статья 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб 

1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. 

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права...


Статья 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам 

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними...


Статья 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в...


Статья 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. 

2. Підстави,...


Статья 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік,...


Статья 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України. 

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування...


Статья 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами 

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а...


Статья 78. Дострокове припинення повноважень ради 

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням...


Статья 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

{ Назва статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 } 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: { Абзац перший...


Статья 80. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення 

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у разі:

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її...