Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV ЗУ Про місцеві державні адміністрації - Закони України 2014

Про місцеві державні адміністраціїСтатья 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

{ Частина перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від...


Статья 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету...


Статья 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій 

Місцеві державні адміністрації діють на засадах: 

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 

верховенства права; 

законності; 

пріоритетності...


Статья 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій 

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами. 

Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах...


Статья 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. 

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних...


Статья 6. Акти місцевих державних адміністрацій 

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів...


Статья 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій 

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. 

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються...


Статья 8. Голови місцевих державних адміністрацій 

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. 

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за...


Статья 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: 

1) порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів України; 

2) втрати...


Статья 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій 

Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов'язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан...


Статья 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні...


Статья 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій 

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою, регіональними мовами або мовами...


Статья 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями 

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і...


Статья 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. 

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може...


Статья 15. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій 

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. 

У разі делегування місцевим державним...


Статья 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями 

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за: 

1) збереженням і раціональним...


Статья 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку 

Місцева державна адміністрація: 

1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед...


Статья 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів 

Місцева державна адміністрація: 

1) складає відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України...


Статья 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

Місцева державна адміністрація: 

1) здійснює на відповідній території управління...


Статья 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку 

Місцева державна адміністрація: 

1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів; 

2)...


Статья 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля 

Місцева державна адміністрація: 

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості...


Статья 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді 

Місцева державна адміністрація: 

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та...


Статья 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення 

Місцева державна адміністрація: 

1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких...


Статья 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати 

Місцева державна адміністрація: 

1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю; 

2) розробляє та...


Статья 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян 

Місцева державна адміністрація: 

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших...


Статья 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 

Місцева державна адміністрація: 

1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території; 

2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва...


Статья 27. Повноваження в галузі оборонної роботи 

Місцева державна адміністрація: 

1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями; 

2)...


Статья 28. Права місцевих державних адміністрацій 

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають право: 

1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства...


Статья 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України...


Статья 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України 

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України. 

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх...


Статья 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 

Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. 

Структурні...


Статья 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади 

При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України. 


Статья 33. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій 

Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю. 

Голови районних державних...


Статья 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами. 

Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям...


Статья 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у...


Статья 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями 

Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають та...


Статья 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян 

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх...


Статья 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами 

Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян. 

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери...


Статья 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

Голови місцевих державних адміністрацій: 

1) очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на...


Статья 40. Повноваження перших заступників і заступників голови, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій 

Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головами місцевих...


Статья 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 

Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством. 

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру...


Статья 42. Організація діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

{ Назва статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють керівництво галузями...


Статья 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій 

{ Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам...


Статья 44. Апарат місцевих державних адміністрацій 

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів,...


Статья 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій 

Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються їх регламентами, що затверджуються головами відповідних місцевих державних адміністрацій з...


Статья 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим 

Районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим, крім завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, забезпечують виконання Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14 ),...


Статья 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій 

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання...


Статья 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій 

Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються...


Статья 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій 

Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних...


Статья 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій 

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону. 

VII. ЗАКЛЮЧНІ...