Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IV ЗУ Про міжнародне приватне право - Закони України 2014

Про міжнародне приватне правоСтатья 1. Визначення термінів 

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: 

1) приватноправові відносини - відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом: 

1) визначення застосовуваного права; 

2) процесуальна...


Статья 3. Міжнародні договори України 

1. Якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору. 


Статья 4. Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом 

1. Право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших...


Статья 5. Автономія волі 

1. У випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин. 

2. Вибір права...


Статья 6. Обсяг застосування права іноземної держави 

1. Застосування права іноземної держави охоплює всі його норми, які регулюють відповідні правовідносини. 

2. Застосування норми права іноземної держави не може бути обмежене лише на тій...


Статья 7. Правова кваліфікація 

1. При визначенні права, що підлягає застосуванню, суд чи інший орган керується тлумаченням норм і понять відповідно до права України, якщо інше не передбачено законом. 

2. Якщо норми і...


Статья 8. Встановлення змісту норм права іноземної держави 

1. При застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній...


Статья 9. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави 

1. Будь-яке відсилання до права іноземної держави має розглядатися як відсилання до норм матеріального права, яке регулює відповідні правовідносини, виключаючи застосування його колізійних...


Статья 10. Наслідки обходу закону 

1. Правочин та інші дії учасників приватноправових відносин, спрямовані на підпорядкування цих відносин праву іншому, ніж те, що визначається згідно із цим Законом, в обхід його положень, є...


Статья 11. Взаємність 

1. Суд чи інший орган застосовує право іноземної держави незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо...


Статья 12. Застереження про публічний порядок 

1. Норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до наслідків, явно несумісних з основами правопорядку (публічним порядком) України. У таких...


Статья 13. Визнання документів, виданих органами іноземних держав 

1. Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним...


Статья 14. Застосування імперативних норм 

1. Правила цього Закону не обмежують дії імперативних норм права України, що регулюють відповідні відносини, незалежно від права, яке підлягає застосуванню. 

2. Суд, незалежно від права,...


Статья 15. Застосування права держави з множинністю правових систем 

1. У разі якщо підлягає застосуванню право держави, у якій діє кілька територіальних або інших правових систем, належна правова система визначається відповідно до права цієї держави. За...


Статья 16. Особистий закон фізичної особи 

1. Особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є. 

2. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим законом вважається...


Статья 17. Цивільна правоздатність фізичної особи 

1. Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи визначається її особистим законом. 

2. Іноземці та особи без громадянства мають цивільну правоздатність в Україні...


Статья 18. Цивільна дієздатність фізичної особи 

1. Цивільна дієздатність фізичної особи визначається її особистим законом. Цивільна дієздатність фізичної особи щодо правочинів та зобов'язань, що виникають внаслідок завдання шкоди, може...


Статья 19. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 

1. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності визначається правом держави, у якій фізична особа зареєстрована як підприємець. За відсутності в державі вимог щодо обов'язкової...


Статья 20. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 

1. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою регулюються останнім з відомих особистих законів цієї особи. 


Статья 21. Ім'я фізичної особи 

1. Права фізичної особи на ім'я, його використання та захист визначаються її особистим законом, якщо інше не встановлено законом. 


Статья 22. Особисті немайнові права 

1. До особистих немайнових прав застосовується право держави, у якій мала місце дія чи інша обставина, що стала підставою для вимоги про захист таких прав, якщо інше не передбачено законом. 


Статья 23. Реєстрація актів цивільного стану громадян України поза межами України 

1. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають поза межами України, може здійснюватися в консульській установі або дипломатичному представництві України. При цьому...


Статья 24. Опіка та піклування 

1. Встановлення і скасування опіки та піклування над малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, регулюються особистим законом...


Статья 25. Особистий закон юридичної особи 

1. Особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи. 

2. Для цілей цього Закону місцезнаходженням юридичної особи є держава, у якій юридична...


Статья 26. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи 

1. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи визначається особистим законом юридичної особи. 


Статья 27. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права іноземної держави 

1. Особистим законом іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права держави, у якій така організація створена, вважається право цієї держави. Якщо така організація діє на...


Статья 28. Обмеження повноважень органу або представника юридичної особи 

1. Юридична особа не може посилатися на обмеження повноважень її органу або представника на вчинення правочину, яке не відоме праву держави, у якій інша сторона має місце перебування або...


Статья 29. Національний режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні 

1. Підприємницька та інша діяльність іноземних юридичних осіб в Україні регулюється законодавством України щодо юридичних осіб України, якщо інше не встановлено законом. 


Статья 30. Участь держави та юридичних осіб публічного права у приватноправових відносинах з іноземним елементом 

1. До приватноправових відносин з іноземним елементом за участю держави та юридичних осіб публічного права застосовуються правила цього Закону на загальних підставах, якщо інше не передбачено...


Статья 31. Форма правочину 

1. Якщо інше не передбачено законом, форма правочину має відповідати вимогам права, яке застосовується до змісту правочину, але достатньо дотримання вимог права місця його вчинення, а якщо...


Статья 32. Зміст правочину 

1. Зміст правочину може регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо інше не передбачено законом. 

2. У разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується право, яке має...


Статья 33. Сфера дії права, що застосовується до правочину 

1. Дійсність правочину, його тлумачення та правові наслідки недійсності правочину визначаються правом, що застосовується до змісту правочину. 


Статья 34. Право, що застосовується до довіреності 

1. Порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність. 


Статья 35. Позовна давність 

1. Позовна давність визначається правом, яке застосовується для визначення прав та обов'язків учасників відповідних відносин. 

2. Вимоги, на які позовна давність не поширюється,...


Статья 36. Право інтелектуальної власності 

1. До правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається згідно з відповідними правилами цього Закону. 


Статья 37. Захист прав інтелектуальної власності 

1. До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав. 

Розділ V. КОЛІЗІЙНІ НОРМИ РЕЧОВОГО ПРАВА


Статья 38. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав 

1. Право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно визначаються правом держави, у якій це майно знаходиться, якщо інше не передбачено законом. 

2. Належність майна до...


Статья 39. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав 

1. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав визначається правом держави, у якій відповідне майно перебувало в момент, коли мала місце дія або інша обставина, яка стала...


Статья 40. Право власності та інші речові права, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів 

1. Право власності та інші речові права, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів, визначаються правом держави, у якій це майно зареєстровано. 


Статья 41. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі 

1. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що за правочином перебуває в дорозі, визначаються правом держави, з якої це майно відправлене, якщо інше не встановлено за згодою...


Статья 42. Захист права власності та інших речових прав 

1. Захист права власності та інших речових прав здійснюється на вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або відповідно до права держави суду. 

2. Захист...


Статья 43. Вибір права за згодою сторін договору 

1. Сторони договору згідно із статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України. 


Статья 44. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про вибір права 

1. У разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, що підлягає застосуванню до цього договору, застосовується право відповідно до частин другої і третьої статті 32 цього Закону, при...


Статья 45. Право, що застосовується до договору споживання 

1. До договорів споживання належать договори щодо придбання товарів та одержання послуг особою (споживачем) не для цілей підприємницької діяльності. 

2. Вибір права сторонами договорів...


Статья 46. Право, що застосовується до засновницького договору юридичної особи з іноземною участю 

1. До засновницького договору, що є установчим документом юридичної особи з іноземною участю, застосовується право держави, у якій буде створена юридична особа. 


Статья 47. Сфера дії права, що застосовується до договору 

1. Право, що застосовується до договору згідно з положеннями цього розділу, охоплює: 

1) дійсність договору; 

2) тлумачення договору; 

3) права та обов'язки...


Статья 48. Право, що застосовується до недоговірних зобов'язань 

1. До зобов'язань, що виникають з дії однієї сторони, з урахуванням положень статей 49-51 цього Закону, застосовується право держави, у якій мала місце така дія. 


Статья 49. Право, що застосовується до зобов'язань про відшкодування шкоди 

1. Права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про...


Статья 50. Право, що застосовується до відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 

1. До вимоги про відшкодування шкоди на вибір потерпілого застосовується: 

1) право держави, у якій знаходиться місце проживання, місцезнаходження або основне місце діяльності...


Статья 51. Право, що застосовується до набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 

1. До зобов'язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без достатніх правових підстав, застосовується право держави, у якій такі дії мали місце. 

Сторони зобов'язання у...


Статья 52. Право, що застосовується до трудових відносин 

1. До трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. 


Статья 53. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном 

1. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України в разі, якщо: 

1) громадяни України працюють у закордонних дипломатичних установах...


Статья 54. Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні 

1. Трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо: 

1) іноземці та особи без громадянства працюють у складі...


Статья 55. Право на шлюб 

1. Право на шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу. У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги Сімейного кодексу України ( 2947-14 )...


Статья 56. Форма і порядок укладення шлюбу в Україні 

1. Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначаються правом...


Статья 57. Укладення шлюбу в консульській установі або дипломатичному представництві 

1. Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України, може укладатися в консульській установі або дипломатичному представництві України згідно з правом...


Статья 58. Дійсність шлюбу, укладеного за межами України 

1. Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України відповідно до права...


Статья 59. Шлюбний договір 

1. Сторони шлюбного договору можуть обрати право, що застосовується до шлюбного договору, відповідно до частини першої статті 61 цього Закону. 


Статья 60. Правові наслідки шлюбу 

1. Правові наслідки шлюбу визначаються спільним особистим законом подружжя, а за його відсутності - правом держави, у якій подружжя мало останнє спільне місце проживання, за умови, що хоча б...


Статья 61. Майнові відносини подружжя 

1. Подружжя може обрати для регулювання майнових наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя або право держави, у якій один з них має звичайне місце перебування, або, стосовно до...


Статья 62. Форма вибору права для правових наслідків шлюбу 

1. Вибір права, передбачений частиною другою статті 60 та статтею 61 цього Закону, має бути здійснений у письмовій формі або явно випливати з умов шлюбного договору. Угода сторін про вибір...


Статья 63. Припинення шлюбу 

1. Припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо правових наслідків шлюбу. 


Статья 64. Визнання шлюбу недійсним 

1. Недійсність шлюбу, укладеного в Україні або за її межами, визначається правом, яке застосовувалося відповідно до статей 55 і 57 цього Закону. 


Статья 65. Встановлення та оскарження батьківства 

1. Встановлення та оскарження батьківства визначається особистим законом дитини на момент її народження. 


Статья 66. Права та обов'язки батьків і дітей 

1. Права та обов'язки батьків і дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв'язок із відповідними відносинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини. 


Статья 67. Зобов'язання щодо утримання 

1. Зобов'язання щодо утримання, які виникають із сімейних відносин, крім випадків, передбачених статтею 66 цього Закону, регулюються правом держави, у якій має місце проживання особа, яка має...


Статья 68. Утримання родичів та інших членів сім'ї 

1. Вимога про утримання родичів та інших членів сім'ї (крім батьків та дітей) не може бути задоволена, якщо відповідно до права місця проживання особи, яка зобов'язана надати утримання, такого...


Статья 69. Усиновлення 

1. Усиновлення та його скасування регулюються особистим законом дитини та особистим законом усиновлювача. Якщо усиновлювач - подружжя, яке не має спільного особистого закону, то застосовується...


Статья 70. Спадкові відносини 

1. З урахуванням положень статей 71, 72 цього Закону спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті...


Статья 71. Спадкування нерухомого майна і майна, що підлягає державній реєстрації 

1. Спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, - правом України. 


Статья 72. Здатність осіб на складання і скасування заповіту. Форма заповіту і акта його скасування 

1. Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент...


Статья 73. Участь у процесі іноземних осіб 

1. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів...


Статья 74. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні 

1. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України. 

2. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має...


Статья 75. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом 

1. Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності...


Статья 76. Підстави визначення підсудності справ судам України 

1. Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках: 

1) якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним...


Статья 77. Виключна підсудність 

1. Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом: { Абзац перший частини першої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI ( 1837-17 ) від...


Статья 78. Компетенція інших органів України 

1. Компетенція інших органів України щодо розгляду справ з іноземним елементом визначається законами України з урахуванням статей 75-77 цього Закону. 


Статья 79. Судовий імунітет 

1. Пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та...


Статья 80. Судові доручення 

1. У разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може...


Статья 81. Рішення іноземних судів, які можуть бути визнані та виконані в Україні 

1. В Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у...


Статья 82. Порядок визнання і виконання рішень іноземних судів 

1. Визнання та виконання рішень, визначених у статті 81 цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому законом України. 

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон...