Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про міжнародні договори України від 29.06.2004 № 1906-IV ЗУ Про міжнародні договори України - Закони України 2014

Про міжнародні договори УкраїниСтатья 1. Сфера застосування Закону 

Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та вимог цього...


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

міжнародний договір України - укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який...


Статья 3. Види міжнародних договорів України 

1. Міжнародні договори України укладаються: 

Президентом України або за його дорученням - від імені України; 

Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - від...


Статья 4. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України 

1. Пропозиції щодо укладення від імені України, Уряду України міжнародних договорів України подаються відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України. 

2....


Статья 5. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України 

1. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України приймаються: 

а) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені України, - Президентом...


Статья 6. Повноваження на укладення міжнародного договору України 

1. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності або підписання міжнародного договору України здійснюються лише...


Статья 7. Делегація чи представник України для укладення міжнародного договору України 

1. Делегація чи представник України, наділені повноваженнями відповідно до частин першої та четвертої статті 6 цього Закону, зобов'язані вести переговори та здійснювати інші дії згідно з...


Статья 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору 

Згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору. 

Згода...


Статья 9. Ратифікація міжнародних договорів України 

1. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору. 

На підставі...


Статья 10. Заяви та застереження України до міжнародних договорів 

При підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього можуть бути зроблені заяви та сформульовані застереження до його положень відповідно до норм...


Статья 11. Обмін ратифікаційними грамотами 

Обмін ратифікаційними грамотами і передача грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям здійснюються, якщо немає іншої домовленості між сторонами,...


Статья 12. Затвердження міжнародних договорів України 

1. Затвердженню підлягають міжнародні договори України, які не потребують ратифікації, якщо такі договори передбачають вимогу щодо їх затвердження або встановлюють інші правила, ніж ті, що...


Статья 13. Приєднання України до міжнародних договорів або їх прийняття 

1. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів або про їх прийняття приймаються: 

а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - у формі закону України про...


Статья 14. Набрання чинності міжнародними договорами України 

Міжнародні договори набирають чинності для України після надання нею згоди на обов'язковість міжнародного договору відповідно до цього Закону в порядку та в строки, передбачені договором, або...


Статья 15. Дотримання міжнародних договорів України 

1. Чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права. 

2. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних...


Статья 16. Виконання міжнародних договорів України 

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання яких віднесені питання, що регулюються...


Статья 17. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України 

1. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими їх сторонами, здійснює Міністерство закордонних справ України. 

2. На запит органів, які...


Статья 18. Заходи, що вживаються у разі порушення міжнародного договору України іншими його сторонами 

1. У разі порушення зобов'язань за міжнародним договором України іншими його сторонами Міністерство закордонних справ України вносить Президентові України або Кабінету Міністрів України...


Статья 19. Дія міжнародних договорів України на території України 

1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм...


Статья 20. Пролонгація міжнародного договору України 

Міжнародний договір України може бути пролонгований відповідно до умов, визначених самим міжнародним договором. 

IV. ОПРИЛЮДНЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ...


Статья 21. Оприлюднення міжнародних договорів України 

1. Чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України. 

2. Офіційний...


Статья 22. Реєстрація міжнародних договорів України 

1. Реєстрація чинних міжнародних договорів України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй здійснюється за поданням Міністерства закордонних справ України відповідно до Статуту Організації...


Статья 23. Зберігання текстів міжнародних договорів України 

1. Міністерство закордонних справ України здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов цих договорів такі функції покладені на...


Статья 24. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України 

1. Пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України вносяться Міністерством закордонних справ України, іншими міністерствами та іншими центральними органами...


Статья 25. Наслідки припинення та зупинення дії міжнародного договору України 

1. Припинення дії міжнародного договору України звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо виконання договору і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що...


Статья 26. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України 

1. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України публікуються в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону. 

2. Міністерство закордонних...


Статья 27. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів України 

Міністерство закордонних справ України невідкладно інформує Верховну Раду України про укладення міжнародного договору України, припинення або зупинення дії міжнародного договору України, а...


Статья 28. Контроль за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України 

1. Порядок здійснення контролю за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України встановлюють Президент України або Кабінет Міністрів України відповідно до їх компетенції та вимог...