Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію - Закони України 2014

Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

мобілізаційна підготовка - комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових...


Статья 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації 

Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про оборону України" ( 1932-12 ), цей та інші закони України, а також видані...


Статья 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації 

1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації. 

2....


Статья 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації 

1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. 

2. Загальна...


Статья 5. Мобілізаційні підрозділи 

1. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого...


Статья 6. Військово-транспортний обов'язок 

1. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою і...


Статья 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації 

1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

{ Частина перша...


Статья 8. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки 

1. Амортизаційні відрахування на законсервовані мобілізаційні потужності, які не використовуються в поточному виробництві, а також на законсервовану техніку та транспортні засоби...


Статья 9. Захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Організація робіт і захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших...


Статья 10. Верховна Рада України 

Верховна Рада України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) здійснює законодавче регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, визначає відповідні видатки з...


Статья 11. Президент України 

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Президент України: 

здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації...


Статья 12. Кабінет Міністрів України 

Кабінет Міністрів України: 

здійснює заходи з організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні в межах своїх повноважень, видає акти з цих...


Статья 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку: 

здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної...


Статья 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку: 

проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної...


Статья 14. Повноваження Міністерства оборони України 

1. Міністерство оборони України: 

організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та...


Статья 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів 

Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи: 

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки у відповідних сферах...


Статья 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим: 

формує проект основних показників мобілізаційного плану Автономної Республіки Крим; 

розробляє мобілізаційний план,...


Статья 17. Місцеві органи виконавчої влади 

Місцеві органи виконавчої влади: 

беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану; 

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові та...


Статья 18. Органи місцевого самоврядування 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених...


Статья 19. Судові органи 

Організаційне забезпечення мобілізаційної підготовки Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів здійснює Кабінет Міністрів України, інших судів...


Статья 20. Органи прокуратури України 

Генеральна прокуратура України забезпечує мобілізаційну підготовку органів прокуратури України для функціонування в особливий період. 

Розділ IV ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І...


Статья 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані: 

планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них...


Статья 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 

1. Громадяни зобов'язані: 

з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального...


Статья 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації 

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: 

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими...


Статья 24. Мета бронювання військовозобов'язаних 

Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів...


Статья 25. Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних 

1. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і...


Статья 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності 

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування,...