Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВР ЗУ Про музеї та музейну справу - Закони України 2014

Про музеї та музейну справуСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) - приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні...


Статья 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв 

Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство та музейну практику. 

Основними напрямами діяльності музеїв є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність,...


Статья 3. Національна музейна політика 

Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи.

Основними напрямами національної музейної політики...


Статья 4. Законодавство України про музеї та музейну справу 

Законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів. { Частина перша статті 4 із...


Статья 5. Національні, регіональні та профільні організації музеїв України. Участь у міжнародних організаціях 

Музеї України мають право об'єднуватись у національні, регіональні та профільні організації (спілки, асоціації тощо), вступати до міжнародних музейних організацій і фондів. 

...


Статья 6. Види музеїв 

За своїм профілем музеї поділяються на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні (загальноісторичні,...


Статья 7. Створення музеїв 

Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами. Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні...


Статья 8. Статут музею 

Музей діє на підставі статуту (положення), що затверджується його засновником чи засновниками.

У статуті (положенні) музею визначаються:

назва музею, його статус, склад...


Статья 9. Державна реєстрація музеїв 

Державна реєстрація музеїв незалежно від форм власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону. 

Музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій,...


Статья 10. Ліквідація та реорганізація музеїв 

Ліквідація музеїв здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 11. Музейна територія 

Територія, відведена для музею, належить до земель історико-культурного призначення. На цій території та в музейних будівлях (спорудах) забороняється діяльність, що суперечить його...


Статья 12. Користування природними ресурсами 

Музей здійснює користування землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання норм щодо їх охорони і раціонального використання згідно з чинним...


Статья 13. Фінансування музеїв 

Фінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не...


Статья 14. Матеріально-технічне забезпечення музеїв 

Власники музеїв зобов'язані забезпечувати їх будівлями (спорудами), збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають вимогам функціонування...


Статья 15. Музейний фонд України 

Музейний фонд України є національним багатством, невід'ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом. 

Музейні предмети Музейного фонду України є...


Статья 15-1. Склад Музейного фонду України 

Музейний фонд України складається з державної і недержавної частини. 

До державної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання,...


Статья 15-2. Особливості здійснення права власності на музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, предмети музейного значення Музейного фонду України 

Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, віднесені до державної частини Музейного фонду України, не підлягають відчуженню, за винятком обміну на інші музейні предмети, музейні...


Статья 16. Музейні предмети Музейного фонду України у складі Державного реєстру національного культурного надбання 

Унікальні музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання Музейного фонду України та предмети музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України і мають виняткове...


Статья 17. Облік, зберігання і використання документів Національного архівного фонду 

Облік, зберігання і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до цього Закону та Закону України "Про Національний архівний фонд...


Статья 18. Формування державної частини Музейного фонду України 

Формування державної частини Музейного фонду України здійснюється шляхом: 

придбання в установленому порядку предметів музейного значення центральними органами виконавчої влади,...


Статья 19. Облік музейних предметів та предметів музейного значення 

Музейні предмети та предмети музейного значення, які зберігаються в музеях незалежно від форм власності та підпорядкування, а також предмети музейного значення, які зберігаються на...


Статья 20. Переміщення музейних предметів та предметів музейного значення 

Переміщення музейних предметів Музейного фонду України та предметів музейного значення здійснюється відповідно до Положення про Музейний фонд України ( 1147-2000-п ).

{ Стаття 20 в...


Статья 21. Збереження Музейного фонду України 

З метою збереження музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення власники або уповноважені ними органи зобов'язані створити належні умови, у тому...


Статья 22. Порядок вивезення за межі України музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України 

Вивезення за межі України музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають...


Статья 23. Страхування музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України 

Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання Музейного фонду України та предмети музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України, які тимчасово вивозяться за межі...


Статья 24. Консервація і реставрація музейних предметів Музейного фонду України 

Консервацію і реставрацію музейних предметів Музейного фонду України здійснюють спеціалізовані установи та організації, реставраційні підрозділи музеїв та окремі реставратори, які мають...


Статья 25. Міжнародна діяльність музеїв 

Музеї України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Участь музеїв у міжнародному культурному...


Статья 26. Державне управління музеями 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень: 

забезпечує формування та реалізацію...


Статья 27. Самоврядування музеїв 

Музеї мають право створювати органи самоврядування: вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші ради, залучаючи до їх діяльності фахівців різного...


Статья 28. Гарантії прав і законних інтересів працівників музеїв 

Правовий і соціальний захист працівників музеїв забезпечується державою і засновниками музеїв згідно із законодавством. { Частина перша статті 28 в редакції Закону N 1709-VI ( 1709-17 ) від...


Статья 29. Гарантії майнових прав музеїв 

Держава гарантує захист майнових прав музеїв усіх форм власності. Вилучення державою у музеїв їх фондів та іншого закріпленого за ними майна може здійснюватися лише у випадках, передбачених...


Статья 30. Відповідальність за шкоду, завдану музею або музейному зібранню 

Матеріальна шкода, завдана музею або музейному зібранню громадянами чи юридичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством.

{ Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 31. Відповідальність за порушення законодавства України про музеї та музейну справу 

Особи, винні у порушенні законодавства про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  

Президент України...