Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про нафту і газ від 12.07.2001 № 2665-III ЗУ Про нафту і газ - Закони України 2014

Про нафту і газСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

нафтогазова галузь - галузь економіки України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією...


Статья 3. Законодавство про нафту і газ 

Відносини, пов'язані з користуванням нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, регулюються Кодексом України про...


Статья 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі 

Регулювання відносин у нафтогазовій галузі має особливості, пов'язані з об'єктивними умовами функціонування галузі: 

постійним і безперервним збалансуванням видобутку, постачання...


Статья 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій 

Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах...


Статья 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі 

Державна політика в нафтогазовій галузі базується на принципах: 

державного управління в нафтогазовій галузі; 

державного регулювання діяльності в нафтогазовій...


Статья 6. Державне управління в нафтогазовій галузі 

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у нафтогазовій галузі та здійснює законодавче регулювання відносин у ній. 

Кабінет Міністрів України та інші...


Статья 7. Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі 

Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, надання ліцензій на...


Статья 8. Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі 

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють видобуток нафти і газу, транспортування нафти трубопроводами, транспортування і розподіл природного газу і визнані в установленому...


Статья 9. Повноваження органів місцевого самоврядування 

До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням,...


Статья 10. Право власності на нафту і газ 

Право власності на природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод та виключної (морської) економічної зони, належить Українському...


Статья 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами 

Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу здійснюються лише за...


Статья 12. Принципи надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами 

Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється з додержанням принципів: 

відкритості конкурсної системи при виборі переможця конкурсу на...


Статья 13. Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами 

На користування нафтогазоносними надрами надаються такі види спеціальних дозволів: 

на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку...


Статья 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами 

Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 17. { Зупинення дії по Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 (ст.67) виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } { Дію статті 17 зупинено на 2008 рік в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Дію статті 17 зупинено на 2007 рік в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } { Дію статті 17 зупинено на 2006 рік в частині умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію статті 17 зупинено на 2005 рік щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 } { Дію статті 17 зупинено на 2004 рік щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 } Строк дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами 

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається на такий строк для: 

геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки...


Статья 18. Надання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі 

Надання земельних ділянок у користування для потреб нафтогазової галузі здійснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України. 


Статья 19. Вимоги до ділянок, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами 

Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів...


Статья 20. Основні права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами 

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами має право: 

використовувати надану йому ділянку нафтогазоносних надр для здійснення виключно того виду...


Статья 21. Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки 

Надання спеціальних дозволів на створення та використання підземних сховищ здійснюється на підставі техніко-економічного обгрунтування доцільності їх створення в порядку, передбаченому цим...


Статья 22. Особливості надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України 

На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт...


Статья 23. Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі 

Якщо під час розвідувальних робіт відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр зроблено...


Статья 24. Відмова у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами 

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разі, коли: 

не виконані вимоги цього Закону та умови проведення конкурсу; 

заявником...


Статья 25. Визнання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недійсним 

Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку. 


Статья 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами 

Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово зупинена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення...


Статья 27. Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами 

Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у разі: 

відмови користувача нафтогазоносними надрами від користування нафтогазоносними...


Статья 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами 

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами є невід'ємним додатком до спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, який регулює і конкретизує передбачені...


Статья 29. Державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами і умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами 

Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угод про умови користування...


Статья 30. Проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу 

У разі коли на ділянці, наданій користувачеві нафтогазоносними надрами для видобування нафти і газу, виникає необхідність проведення пошукових і розвідувальних робіт, центральний орган...


Статья 31. Державна реєстрація та облік геологорозвідувальних робіт 

Роботи, пов'язані з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку, що провадяться у встановленому законодавством порядку відповідним...


Статья 32. Звітність про геологічне вивчення нафтогазоносних надр 

Користувач нафтогазоносними надрами, який здійснює роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, після їх завершення складає геологічний звіт про виконані роботи та їх результати і...


Статья 33. Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр 

Геологічна інформація, одержана (придбана) за рахунок коштів Державного бюджету України, є державною власністю і використовується згідно з чинним законодавством України. 

...


Статья 34. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносних надр 

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр проводиться за рахунок передбачених у Державному бюджеті України коштів, за власні кошти користувачів нафтогазоносними надрами або за кошти з інших...


Статья 35. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу 

Введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в...


Статья 36. Введення родовищ нафти і газу у промислову розробку 

Введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику...


Статья 37. Основні вимоги до промислової розробки родовищ нафти і газу 

Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов'язані: 

застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують...


Статья 38. Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки 

Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом ліквідованих при цьому промислових об'єктів на довкілля здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом...


Статья 39. Страхування при промисловій розробці родовищ нафти і газу 

При розробці нафтогазоносних надр власники спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов'язані укласти страхові угоди на випадок: 

завдавання екологічної...


Статья 40. Право власності на підземні сховища 

Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені в природних ємностях, є об'єктами права державної власності. 


Статья 41. Порядок спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу і продуктів їх переробки 

Спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюються на підставі спеціальних дозволів на будівництво та експлуатацію підземних сховищ, виданих...


Статья 42. Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів 

Введення в експлуатацію і виведення ( 57-2005-п ) з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів...


Статья 43. Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками 

Відправники незалежно від форми власності мають рівні права на користування магістральним трубопровідним транспортом і перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки, що...


Статья 44. Єдина газотранспортна система України 

У межах Єдиної газотранспортної системи України відповідно до закону діють обов'язкові для всіх організаційних структур виробнича дисципліна, правила надання оперативної інформації про обсяги...


Статья 45. Охорона довкілля у процесі користування нафтогазоносними надрами 

Суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють користування нафтогазоносними надрами, видобуток, транспортування, зберігання, переробку та реалізацію нафти,...


Статья 46. Ліквідація аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин 

Ліквідацію аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, які проводять буріння розвідувальних та експлуатаційних нафтових і...


Статья 47. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів нафтогазової галузі 

Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів нафтогазової галузі, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких...


Статья 48. Охорона об'єктів нафтогазової галузі 

Особливо важливі об'єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного...


Статья 49. Спільна діяльність з користування нафтогазоносними надрами 

У разі, якщо діяльність, пов'язана з користуванням нафтогазоносними надрами, здійснюється на умовах договору про спільну інвестиційну діяльність, спільне виробництво, виробничу кооперацію,...


Статья 50. Особливості умов праці у нафтогазовій галузі 

Підприємства нафтогазової галузі зобов'язані укомплектувати робочі місця кваліфікованими кадрами, забезпечувати їм безпечні умови праці. 

Працівники, які забезпечують виробничі...


Статья 51. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері 

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність за: 

крадіжку нафти,...


Статья 52. Міжнародне співробітництво 

Суб'єкти нафтогазової галузі беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних...